Filtra Torna al llistat principal

Horta - Guinardó

Reforma del CEM Horta, al carrer de Feliu i Codina 27-29

Aquesta actuació a l’equipament esportiu, consisteix en la reforma dels pavellons poliesportius, dels vestidors de la piscina i l’ampliació dels gimnasos. S’hi construeix una zona de solàrium, piscines cobertes complementaries a l’existent, oficines, serveis i altres espais. També es fa l’ordenació de l’espai exterior.

Finalització: juny 2018

Horta - Guinardó

Arranjament de l’espai avinguda de Can Marcet

Espai ubicat entre el pg. de la Vall d’Hebron i carrer de Joan B. Cendrós. Aquesta actuació té per objecte convertir el solar en un espai d’ús lúdic amb la incorporació de jocs infantils i de zones d’estada. Es col·loca mobiliari urbà, es planta vegetació amb la corresponent xarxa de reg, es renova l’enllumenat i es fa el soterrament de les xarxes de serveis aèries. També es crea una zona d’esbarjo de gossos.

Finalització: maig 2018

Horta - Guinardó

Millora del paviment del parc de les Rieres d’Horta

L’actuació consisteix en la renovació del paviment dels diferents espais del parc com són les petanques, quiosc, espai per esdeveniments i la zona de jocs infantils. El paviment se substitueix per un material d’acord amb la estètica de l’espai, de llarga durabilitat i baix manteniment.

Finalització: setembre 2017

Horta - Guinardó

Treballs a la mitjana de la rda. de Dalt, entre les sortides 5 i 6

Treballs previs a la cobertura de la ronda de Dalt, entre les sortides 5 Vall d’Hebron i 6 Vallcarca, que consisteixen, bàsicament, en la construcció d’un mur a la mitjana. Aquesta actuació talla un carril de circulació per cada sentit de la ronda, en un tram d’uns 600 metres, des del 19 de juliol i fins l’11 de setembre.

Finalització: setembre 2017

Horta - Guinardó

Construcció d’un nou Casal de Gent Gran, a la plaça de Meguidó

L’edifici que esta format per uns mòduls prefabricats, té dues plantes i esta ubicat de manera que s’hi pugui accedir a peu pla, aprofitant el desnivell existent al solar i possibilitant l’accés a persones amb mobilitat reduïda. Aquesta configuració permet l’ús independent de les dues plantes.

Finalització: juliol 2017