Filtra Torna al llistat principal

Horta - Guinardó

Remodelació del carrer de la Torre dels Pardals

Remodelació del carrer de la Torre dels Pardals, als trams següents: c. d’Amílcar i l’av. de la Mare de Déu de Montserrat i entre ronda del Guinardó i la rambla de la Muntanya. S’amplien les voreres, es renova el mobiliari urbà i l’enllumenat públic, també s’incorpora nou arbrat.

Finalització: abril 2016

Horta - Guinardó

Rehabilitació de la masia Can Fargues per acollir una escola de música

La rehabilitació de la Masia té com a objectiu ubicar-hi una escola de música. L’actuació inclou el revestiment de material fono-absorbent a totes les aules. Es manté l’estructura del conjunt de la Masia i la torre medieval, que està catalogada com a Bé Cultural d’Interès Nacional.

Finalització: març 2016

Horta - Guinardó

Reurbanització dels carrers de l’entorn del Mercat del Guinardó

La reurbanització de dos trams de carrer de l’entorn del Mercat del Guinardó, al c. de Teodor Llorente entre el ptge. de Llívia i el c. de la Garrotxa, i tram ptge. de Llívia entre els carrers de Teodor Llorente i del Xiprer, tenen per objecte millorar l’accessibilitat. S’amplien les voreres, es renova el mobiliari urbà i l’enllumenat públic. L’actuació inclou el soterrament de les línies aèries existents i la implantació de la nova xarxa de reg i drenatge.

Finalització: febrer 2016

Horta - Guinardó

Reurbanització dels carrers de Marià Labèrnia, de Labèrnia i del Panorama

Aquesta actuació té per objecte facilitar els recorreguts d’accés al Turó. Es transformen els carrers de Marià Labèrnia i de Labèrnia en plataforma única, amb prioritat per als vianants i es renoven el clavegueram i l’enllumenat. També se soterren les línies aèries existents i s’hi planta arbrat i espècies enfiladisses, amb la corresponent xarxa de reg.

Finalització: gener 2016

Horta - Guinardó

Millora de l’espai interior d’illa, entre els carrers del Lledoner i de Sidó. Primera fase

Aquesta actuació té per objecte millorar l’accessibilitat i eliminar les barreres físiques d’aquest espai. L’actuació inclou la col·locació de nou mobiliari urbà, enllumenat amb tecnologia LED, la renovació dels sistemes de reg i drenatge i el soterrament de les línies aèries existents. També s’hi col·loca nova vegetació.

Finalització: desembre 2015