Filtra Torna al llistat principal

Horta - Guinardó

Adequació de la bateria antiaèria del Turó de la Rovira

Actuacions de millora dels diferents accessos al Turó mitjançant la creació de nous recorreguts que complementin els camins i escales existents, mantenint-ne el traçat actual. L’actuació inclou la neteja de l’entorn, la plantació de vegetació i la instal·lació de la xarxa de reg. També es renoven els paviments, l’enllumenat, la senyalització del recinte i el mobiliari urbà, que inclou baranes de protecció.

Finalització: març 2015

Horta - Guinardó

Millora de la plaça de Raimon Casellas i entorns

Aquesta actuació té per objectiu la millora de l’accessibilitat, ja que es renoven les escales que comuniquen amb el carrer d’Albert Llanas i s’hi instal·la un nou ascensor i una zona de jocs infantils. Així mateix, s’eliminen les petites escales actuals i es substitueixen per rampes.

Finalització: gener 2015

Horta - Guinardó

Millores a les placetes de Montbau

Aquestes actuacions de millora de l’espai públic a les placetes de Montbau consisteixen en la remodelació de la seva geometria, la creació de rampes i la reordenació de l’àrea d’aparcament. Així mateix, es renova l’enllumenat, es planten més arbres i es millora la xarxa de clavegueram i el paviment de les voreres.

Finalització: setembre 2014

Horta - Guinardó

Reurbanització de la plaça Eivissa

La reurbanització de la plaça d’Eivissa té per objectiu donar prioritat al vianant davant el vehicle. L’actuació inclou la col·locació de nou paviment, nou mobiliari urbà, la plantació de nou arbrat, la renovació de l’enllumenat públic i de la xarxa de serveis.

Finalització: juny 2014

Horta - Guinardó

Reurbanització de la plaça d’Isop

L’objectiu d’aquests treballs és donar prioritat al vianant davant el vehicle. L’actuació inclou la col·locació de nou mobiliari urbà, la plantació de nou arbrat, la renovació de l’enllumenat públic i de la xarxa de serveis.

Finalització: maig 2014

Horta - Guinardó

Millora de la Biblioteca Guinardó – Mercè Rodoreda

Millora de la Biblioteca Guinardó – Mercè Rodoreda, al carrer de les Camèlies, 74-76. L’actuació inclou la reforma del local a la planta baixa, l’enjardinament del parterre i l’adequació de la façana.

Finalització: abril 2014