Filtra Torna al llistat principal

Horta - Guinardó

Nou camp de futbol de Sant Genís i prolongació del carrer de Samaria

Es fa la construcció del nou camp de futbol 11 que amplia l’existent, així com la construcció d’un edifici annex que li dóna servei (vestidors, magatzem…). També s’executa un nou tram del carrer de Samaria que millora la connectivitat de la zona.

Finalització: març 2017

Horta - Guinardó

Reurbanització del carrer de l’Oblit, entre el c. del Doctor Valls i el ptge. de Llívia

L’actuació dona continuïtat a l’espai ja reurbanitzat i té per objecte millorar l’accessibilitat de la zona. S’ha ampliat la vorera, es millora el sistema de recollida d’aigües i la xarxa de clavegueram amb nous embornals i s’ha renovat l’enllumenat amb tecnologia LED. També s’hi ha col·locat nou mobiliari urbà i s’hi ha plantat nou arbrat.

Finalització: febrer 2017

Horta - Guinardó

Millora de l’espai interior d’illa, entre els carrers del Lledoner i de Sidó. Segona fase

Aquesta actuació té per objecte millorar l’accessibilitat i eliminar les barreres físiques de l’àmbit. S’hi configuren itineraris adaptats, espais d’estada i zones d’enjardinament. L’actuació inclou la col·locació de nou mobiliari urbà, enllumenat amb tecnologia LED, la millora dels sistemes de reg i drenatge i el soterrament de les línies aèries existents.

Finalització: febrer 2017

Horta - Guinardó

Enderroc parcial del Centre Esportiu Municipal d’Horta

Aquesta actuació serveix per a que es faci l’ampliació i la reforma d’aquest equipament esportiu i l’ordenació de l’espai exterior. Es fa la desconstrucció de l’edifici de la piscina, dels vestuaris i una part del pavelló. La retirada selectiva del material existent a l’edifici, es fa seguint la normativa establerta de la gestió dels residus.

Finalització: gener 2017