Filtra Torna al llistat principal

Horta - Guinardó

Millora de l’espai interior d’illa, entre els carrers del Lledoner i de Sidó. Segona fase

Aquesta actuació té per objecte millorar l’accessibilitat i eliminar les barreres físiques de l’àmbit. S’hi configuren itineraris adaptats, espais d’estada i zones d’enjardinament. L’actuació inclou la col·locació de nou mobiliari urbà, enllumenat amb tecnologia LED, la millora dels sistemes de reg i drenatge i el soterrament de les línies aèries existents.

Finalització: febrer 2017

Horta - Guinardó

Enderroc parcial del Centre Esportiu Municipal d’Horta

Aquesta actuació serveix per a que es faci l’ampliació i la reforma d’aquest equipament esportiu i l’ordenació de l’espai exterior. Es fa la desconstrucció de l’edifici de la piscina, dels vestuaris i una part del pavelló. La retirada selectiva del material existent a l’edifici, es fa seguint la normativa establerta de la gestió dels residus.

Finalització: gener 2017

Horta - Guinardó

Reurbanització del carrer de Mühlberg i part de la ctra. del Carmel

Aquesta actuació té per objecte millorar l’accessibilitat als habitatges i la ordenació de l’aparcament dels vehicles. S’incorpora vegetació als murs del camí d’accés al parc per tal d’adequar-ho a l’entorn. S’amplia la calçada, en els trams més estrets i també s’incorpora mobiliari urbà i es fa el soterrament de les línies aèries existents.

Finalització: desembre 2016

Horta - Guinardó

Remodelació del carrer de la Torre dels Pardals

Remodelació del carrer de la Torre dels Pardals, als trams següents: c. d’Amílcar i l’av. de la Mare de Déu de Montserrat i entre ronda del Guinardó i la rambla de la Muntanya. S’amplien les voreres, es renova el mobiliari urbà i l’enllumenat públic, també s’incorpora nou arbrat.

Finalització: abril 2016