Filtra Torna al llistat principal

Horta - Guinardó

Reurbanització dels carrers de Feliu i Codina i Chapí

Trams: C. de Feliu i Codina, entre Chapí i Eduard Toda. C. de Chapí, entre Feliu i Codina i Vent. L’actuació té per objecte transformar, aquests dos trams de carrer, en plataforma única per donar prioritat al vianant i pacificar el trànsit rodat, en el marc del programa superilles a Horta. També es creen zones d’estada, amb parterres verds i nou arbrat i es col·loca nou mobiliari urbà. A més es faran millores a la xarxa de clavegueram.

Finalització: desembre 2019

Horta - Guinardó

Arranjament dels jardins del Doctor Pla i Armengol

Aquesta actuació té per objecte la reconversió d’aquests jardins en un espai públic de qualitat, posant en valor l’espai com a corredor verd i al mateix temps, mantenir i preservar el patrimoni, tant el natural com l’històric. Consisteix bàsicament en la creació de zones d’estada i lúdiques, per gaudir de l’espai verd, l’adequació de camins i espais de connexió per millorar-ne l’accessibilitat i la plantació d’espècies vegetals diverses per promoure la biodiversitat.

Finalització: novembre 2019

Horta - Guinardó

Reurbanització dels carrers d’Alarcón i de Bragança

L’actuació té per objecte millorar l’accessibilitat d’aquests carrers i donar prioritat al vianant.L’obra consisteix bàsicament en la renovació del paviment amb la implantació de plataforma única, el soterrament de les línies de serveis aèries, la col·locació de nou enllumenat amb tecnologia led i la renovació de la xarxa de clavegueram. També s’hi col·loca mobiliari urbà, i s’incrementa la vegetació i l’arbrat en els espais d’estada.

Finalització: octubre 2019

Horta - Guinardó

Reurbanització del carrer de Nínive

L’actuació té per objecte millorar l’accessibilitat dels vianants de la zona connectant el carrer de Nínive i el recinte hospitalari de la Vall d’Hebron, així com senyalitzar els recorreguts per a vianants dins l’esmentat recinte. L’actuació consisteix bàsicament, en una nova pavimentació amb material antilliscant i la instal·lació d’unes escales que salvaran el desnivell existent. També es fa la col·locació de nous bàculs d’enllumenat i la millora de la xarxa de clavegueram.

Finalització: juliol 2019

Horta - Guinardó

Arranjament de l’espai de l’avinguda de Martí-Codolar

Es recupera l’espai i es converteix en una zona polivalent, accessible i oberta al veïnatge dels barris de l’entorn. Els treballs consisteixen bàsicament en l’arranjament d’aquest espai per tal de crear-hi zones d’estada, de fitnes i circuits de jocs saludables per a gent gran. L’actuació inclou la instal·lació de nou mobiliari urbà, d’enllumenat amb tecnologia LED, la construcció d’una xarxa de drenatge i la plantació de vegetació amb el corresponent sistema de reg.

Finalització: juliol 2019

Horta - Guinardó

Millora del torrent de Cal Notari entre la rotonda i el carrer de Muntanyola

Aquesta actuació té per objecte la millora del drenatge i la renovació de l’enllumenat. Es fa la prolongació de la xarxa de recollida d’aigua existent i la millora de l’enllumenat adaptant les lluminàries a la tecnologia led. També, es fa la neteja del sotabosc i la retirada d’espècies arbòries no autòctones, a l’àmbit de l’encreuament del camí de Cal Notari i el torrent de Cal Notari.

Finalització: juliol 2019