Filtra Torna al llistat principal

Sant Andreu

Reforma interior per acollir el Casal de Gent Gran Trinitat Vella

Obres de reforma interior del local de la planta baixa, ubicat a la carretera de Ribes, 85. L’actuació consisteix principalment en els treballs i instal·lacions necessàries per tal de convertir l’espai en el nou Casal de Gent Gran al barri de la Trinitat Vella. El futur casal incorpora un punt d’informació, una sala polivalent per fer activitat física i altres actes i tallers comunitaris.

Sant Andreu

Arranjament interior del passadís de Trinitat Vella

Es fa la millora de l’espai interior del passadís, que connecta el carrer de la Mare de Déu de Lorda i la via de Bàrcino. L’actuació consisteix, bàsicament, en la renovació del paviment, de les parets, del sostre i de l’enllumenat del passadís. També es duu a terme un manteniment general, per tal d’adaptar l’espai a les necessitats i exigències actuals.

Sant Andreu

Construcció de l’edifici d’equipaments i serveis Porta Trinitat

Construcció d’un edifici que s’ubica a l’àmbit delimitat per la ronda de Dalt, l’avinguda Meridiana i la carretera de Ribes, i que acull un espai comunitari per a entitats, un Punt d’Informació i Atenció a la Dona (PIAD) i el Centre de Serveis Socials Porta Trinitat. També es reurbanitza l’espai exterior immediat, que serveix com a espai d’estada i activitats.

Sant Andreu

Construcció d’un edifici que acull un Casal d’Entitats i un centre de Serveis Socials Porta Trinitat

Construcció d’un edifici que s’ubica a l’àmbit delimitat per la ronda de Dalt, l’avinguda Meridiana i la carretera de Ribes, i que acull nous equipaments per al barri. També es reurbanitza l’espai exterior immediat, com a espai d’estada i activitats. L’edifici, de planta baixa i tres plantes pis, es construeix al voltant d’un únic nucli vertical amb dos patis, on es prioritza l’entrada de llum natural, i amb criteris de sostenibilitat i d’eficiència energètica.

Sant Andreu

Construcció d’un nou equipament esportiu Camp del Ferro

A l’espai comprès entre els carrers del Pare Manyanet, Bonaventura Gispert i Camp del Ferro. Aquesta actuació té per objecte construir un complex esportiu que disposarà de tres pistes poliesportives. Per dur a terme aquesta actuació cal traslladar part d’un col·lector que passa pel mateix solar.

Finalització: gener 2020

Sant Andreu

Reurbanització del carrer de Caracas entre els carrers de Lima i de Tucucmán

Amb aquesta actuació, es vol millorar l’accessibilitat d’aquest carrer, donar prioritat al vianant i pacificar el trànsit rodat. L’actuació consisteix, bàsicament, en la incorporació de nous passos de vianants i l’ampliació de les voreres en zones puntuals on s’hi crearan zones d’estada. També es fa la renovació del paviment, de l’enllumenat i la col·locació de mobiliari urbà i nou arbrat. A més es fa la millora de la xarxa de clavegueram.

Finalització: novembre 2019