Filtra Torna al llistat principal

Sant Andreu

Reurbanització de la plaça del Canòdrom

L’objecte és millorar i encabir nous usos, en aquesta plaça, pels veïns i veïnes del barri del Congrés i els Indians. L’actuació consisteix en canviar la dinàmica de la plaça i corregir-ne les deficiències. Es crea una zona per a gossos, d’uns 450m², s’amplia la zona de jocs infantils, en la franja de 6 a 12 anys, es crea un espai lliure de joc i un destinat a un escenari, per a fer-hi actes.

Sant Andreu

Pavimentació passeig central de la rambla de Fabra i Puig – entre els carrers Gran de Sant Andreu i Concepció Arenal

L’actuació té per objecte millorar l’accessibilitat en aquest tram de la rambla de Fabra i Puig. Els treballs principals que es duran a terme, són la pavimentació, seguint el model del tram ja finalitzat, la senyalització i la incorporació de nou mobiliari urbà. També s’hi planta arbrat. L’obra s’inicia pel carrer de Concepción Arenal i avançà cap el carrer Gran de Sant Andreu, d’acord amb els trams següents: 1. Entre c.de Concepción Arenal i c. d’Irlanda. 2. Entre c. d’Irlanda i c. de les Monges. 3. Entre c. de les Monges i c. Gran de Sant Andreu. Aquesta actuació és un dels projectes presentats i escollits per la ciutadania en el procés de Pressupostos Participatius.

Finalització: juliol 2022

Sant Andreu

Pacificació d’entorns escolars de les escoles El Sager i EMB Icària

Es pacifica l’entorn escolar de l’Escola El Sagrer i de l’Escola Bressol Municipal Icària. L’objectiu és implementar una millora dels seus accessos i espais immediats, augmentar els espais de trobada i incrementar la seguretat viària. Els treballs principalment són de pintura, col·locació de mobiliari urbà i adequació de l’espai. Aquesta actuació s’emmarca dins el programa Protegim les Escoles, una estratègia de ciutat per tal que les escoles disposin, en el seus accessos, d’un espai públic confortable i saludable i que esdevingui un lloc de trobada per als infants, les seves famílies, i, en general, el veïnatge.

Finalització: maig 2022