Filtra Torna al llistat principal

Sant Andreu

Remodelació de l’av. Meridiana. Tram Josep Estivill/Felip II

L’actuació té per objecte convertir un nou tram de l’avinguda en un eix cívic, que afavoreixi la connexió dels barris. Aquesta actuació dona continuïtat a la remodelació ja executada, entre el carrer de Josep Estivill i la pl. de les Glòries. La reforma de la Meridiana suposa, com es pot veure als trams ja reurbanitzats, més espai per als vianants, guanyar zones d’estada per al veïnat, la creació de noves zones verdes i es reduiran els carrils de circulació

Sant Andreu

Pavimentació passeig central de la rambla de Fabra i Puig – entre els carrers Gran de Sant Andreu i Concepció Arenal

L’actuació té per objecte millorar l’accessibilitat en aquest tram de la rambla de Fabra i Puig. Els treballs principals que es duran a terme, són la pavimentació, seguint el model del tram ja finalitzat, la senyalització i la incorporació de nou mobiliari urbà. També s’hi planta arbrat. L’obra s’inicia pel carrer de Concepción Arenal i avançà cap el carrer Gran de Sant Andreu, d’acord amb els trams següents: 1. Entre c.de Concepción Arenal i c. d’Irlanda. 2. Entre c. d’Irlanda i c. de les Monges. 3. Entre c. de les Monges i c. Gran de Sant Andreu. Aquesta actuació és un dels projectes presentats i escollits per la ciutadania en el procés de Pressupostos Participatius.

Finalització: juliol 2022

Sant Andreu

Pacificació d’entorns escolars de les escoles El Sager i EMB Icària

Es pacifica l’entorn escolar de l’Escola El Sagrer i de l’Escola Bressol Municipal Icària. L’objectiu és implementar una millora dels seus accessos i espais immediats, augmentar els espais de trobada i incrementar la seguretat viària. Els treballs principalment són de pintura, col·locació de mobiliari urbà i adequació de l’espai. Aquesta actuació s’emmarca dins el programa Protegim les Escoles, una estratègia de ciutat per tal que les escoles disposin, en el seus accessos, d’un espai públic confortable i saludable i que esdevingui un lloc de trobada per als infants, les seves famílies, i, en general, el veïnatge.

Finalització: maig 2022

Sant Andreu

Construcció de l’edifici d’equipaments i serveis Porta Trinitat

Construcció d’un edifici que s’ubica a l’àmbit delimitat per la ronda de Dalt, l’avinguda Meridiana i la carretera de Ribes, i que acull un espai comunitari per a entitats, un Punt d’Informació i Atenció a la Dona (PIAD) i el Centre de Serveis Socials Porta Trinitat. També es reurbanitza l’espai exterior immediat, que serveix com a espai d’estada i activitats.

Finalització: desembre 2021

Sant Andreu

Execució de l’escola de música i finalització de la fàbrica de creació a la nau central de la Fabra i Coats

Es fa la reordenació dels espais que conformen la Nau L del conjunt industrial Fabra i Coats, per a ubicar-hi l’Escola de Música Municipal de Sant Andreu. També es finalitzen els programes de Fàbrica de Creació i del Centre d’Art Contemporani (equipaments en funcionament) que s’ampliaran gràcies a l’adequació de nous espais al mateix edifici. El programa funcional s’estructurarà de la manera següent: nova Escola Municipal de Música de Sant Andreu. Ocuparà bàsicament la Nau Nord de l’Edifici L i part de les plantes 1,2 i 3 de la Nau Est. Fàbrica de Creació i Centre d´Art Contemporani. Espais ubicats a les naus Est i Oest de l’Edifici L, a la planta baixa ia les plantes 1, 2 i 3. Rehabilitació de l’anomenat “Espai Zero” amb ús encara per determinar. Espais d’administració ubicats a la planta 3.