Filtra Torna al llistat principal

Sant Andreu

Implantació d’un joc singular (pop) al parc de La Pegaso

L’actuació consisteix en la implantació de jocs singulars, en el marc del Pla del Joc a l’Espai Públic. Un projecte que té per objectiu millorar i augmentar les oportunitats de joc i estimular l’activitat lúdica a l’aire lliure. Al parc de La Pegaso els jocs s’integren en un gran element en forma de pop i altres, que hi ha a l’entorn, relacionats amb l’ecosistema marí.

Finalització: agost 2019

Sant Andreu

Reforma interior de l’edifici al carrer de Capella, 10 per acollir una E2O

Es fan treballs de reforma de l’edifici que acollirà una E2O (Escola de Segona Oportunitat), al carrer de Capella, 10. Les obres consisteixen en la rehabilitació integral de l’espai interior de l’edifici, per tal de dotar-lo dels serveis i elements necessaris per al correcte funcionament del nou centre E2O. A més, es canvia la ubicació de la porta d’accés, això permet recuperar l’espai exterior com a un sol pati per a l’ús del centre. També es fan treballs a la façana i la coberta.

Finalització: agost 2019

Sant Andreu

Reurbanització del carrer Gran de Sant Andreu entre la rambla Fabra i Puig i el carrer de Joan Torras

Aquesta actuació té per objecte renovar aquest carrer per convertir-lo en un eix pacificat de gran qualitat urbana i amb prioritat per a les persones. El carrer queda configurat com una plataforma única amb un increment de l’espai per als vianants i la creació de zones enjardinades. Es renoven i actualitzen els elements de la urbanització com ara la pavimentació, mobiliari urbà, vegetació i xarxes de serveis necessàries.

Finalització: juliol 2019

Sant Andreu

Reurbanització de la plaça dels Drets dels Infants

L’actuació té per objecte recuperar la plaça i convertir-la en un espai públic més agradable i accessible. Les obres permeten eliminar els desnivells existents i crear un espai d’estada. També es reubiquen els quadres elèctrics d’enllumenat públic, s’incorpora nou arbrat i mobiliari urbà.

Finalització: juliol 2019

Sant Andreu

Reurbanització del carrer de Galícia

L’actuació té per objecte millorar l’accessibilitat d’aquest carrer i donar prioritat al vianant. L’actuació consisteix bàsicament, en l’ampliació de les voreres, la col·locació de mobiliari urbà i la renovació de l’enllumenat. També s’hi planta nou arbrat i s’instal·la la corresponent xarxa de reg i es renova el sistema de recollida d’aigües.

Finalització: maig 2019

Sant Andreu

Reurbanització de la plaça de Mossèn Joan Cortinas

L’actuació té per objecte crear un espai més agradable i accessible per als veïns i veïnes de l’entorn, eliminant els desnivells existents i les barreres arquitectòniques. La plaça tindrà zona lúdica on es delimiten les àrees de jocs infantils, de petanca i una pista de bàsquet i una zona de passeig i d’estada amb bancs i parterres amb vegetació. També es fa la renovació del mobiliari urbà i de les xarxes d’enllumenat i clavegueram.

Finalització: febrer 2019