Filtra

Sants - Montjuïc

Remodelació de la plaça Herenni i entorns

Es fa el tractament dels paviments,s’inclou nou arbrat, la renovació de l’enllumenat públic i s’incorpora nou mobiliari urbà. També se soterren les línies aèries i s’hi crea una zona de jocs infantils. L’àmbit de la intervenció abasta el carrer Callao, carrer Torre d’en Damians, carrer del Forn, carrer de Llobet i Plaça Herenni.

Finalització: juny 2011

Sant Andreu

Nova biblioteca José Barbero a Trinitat Vella

Està projectat com un edifici de tres plantes destinades a diversos usos blibliotecaris. A la planta baixa hi ha la recepció, préstec i zona de visites, la sala polivalent i d’actes i una zona infantil. A la planta pis hi ha la zona de música i obres de consulta general. La planta segona hi haurà la zona de treball intern, amb una sala de descans.

Finalització: juny 2011

Gràcia

Soterrament de les línies aèries als c. del Secretari Coloma i entorns

Aquestes tasques consisteixen en el soterrament de les línies aèries elèctrica, de telefonia i enllumenat públic als carrers del Secretari Coloma, Taxdirt, Romans i entorns afectats al districte de Gràcia..

Finalització: juny 2011

Sarrià - Sant Gervasi

Remodelació del carrer Cardenal Vives i Tutó

La remodelació d’aquest carrer millora la mobilitat, l’accessibilitat i la seguretat dels vianants. L’actuació principal consisteix en ampliar i anivellar les voreres. També es renoven els paviments, la xarxa de clavegueram i l’enllumenat, amb el soterrament de les línies aèries; i la instal·lació de nou mobiliari urbà.

Finalització: juny 2011

Sant Martí

Remodelació vestidors del Club Esportiu Júpiter

L’estat de les graderies del camp de futbol, tenien filtracions cap a l’interior dels vestidors que es troben situats en l’espai sota grades, per això se solucionen els problemes existents i alhora s’aprofita per a realitzar la remodelació dels vestidors en conjunt per tal d’adaptar-los a les necessitats reals del club.

Finalització: maig 2011

Les Corts

Nou edifici de vestidors al poliesportiu Arístides Maillol

Es fa la construcció d’una edificació que s’integra als actuals vestidors de les instal·lacions esportives i la coberta de la pista poliesportiva existents, així com els nous serveis complementaris de la pista per tal de respondre als nous requeriments funcionals del propi equipament. També es fa la ordenació de l’espai exterior fent que quedi integrat en l’enton.

Finalització: maig 2011