Filtra

Ciutat Vella

Urbanització dels carrers al voltant del Born Centre de Cultura i Memòria

La proposta té l’objectiu de potenciar la connectivitat entre el passeig del Born i la Ciutadella. Es planteja, doncs, una plataforma única entre el passeig del Born i el passeig Picasso. Espai diàfan, a un sol nivell i sense aparcament, per dotar l’edifici d’un espai exterior circumdant de qualitat i a l’altura de la seva importància urbana.

Finalització: juliol 2013

Sant Martí

Escola, equipament pel barri i aparcament a Sant Martí

L’edifici destinat a escola, que està en funcionament des de gener de 2013, a un equipament pel barri i un aparcament, que també està en marxa, es troba situat a la Rambla del Poblenou 128-130 i té una superfície de 3.366 m2. L’equipament, de 12.015 m2 de superfície construïda, es desenvolupa en sis nivells, de planta -2 a sotacoberta. Els accessos estan clarament diferenciats. L’accés rodat a l’aparcament és a de la Rambla del Poblenou.

Finalització: maig 2013

Ciutat Vella

Reforma del local, al carrer Nou de Sant Francesc, 21

Aquest local es converteix en l’Associació de Veïns i Veïnes del Barri Gòtic. Té una superfície aproximada de 250 metres quadrats.

Finalització: abril 2013

Ciutat

Arranjament del passeig Mirador de les Aigües – Tram VII

S’ha construït una passarel·la de vianants i es s’ha fet l’obertura i condicionament del passeig al tram de la carretera d’Horta a Cerdanyola, per a convertir-lo en un espai de lleure d’ús ciutadà per a la pràctica esportiva, el passeig o la contemplació de la ciutat. L’objectiu és disposar d’un camí per caminaires, corredors i ciclistes que connecti l’extrem oriental de Collserola, Torre Baró i Sant Pere Mártir.

Finalització: febrer 2013

Ciutat Vella

Remodelació del carrer del Judici

Amb aquesta remodelació del carrer del Judici al barri de la Barceloneta, es crea una plataforma única, rehabilita el clavegueram, substitueix l’enllumenat, s’incorpora arbrat, i nou mobiliari urbà, també s’hi col·loquen pilones de protecció.

Finalització: febrer 2013

Ciutat Vella

Rehabilitació de la façana de l’edifici del carrer Ripoll 25

L’objecte és la rehabilitació de la façana principal de l’edifici i la reconstrucció dels balcons. Es fa el pintat de la façana i el remat de l’ampit superior. A la resta de façanes del passatge, pati interior i jardí romàntic, s’hi col·loquen fusteries i remats per deixar l’edifici estanc a l’aigua.

Finalització: gener 2013