Filtra

Gràcia

Reforma de la Violeta per a centre de cultura popular

La Violeta és un edifici de 1893 de l’arquitecte Jaume Gustà i Bondia, que és de l’ajuntament de Barcelona des de 2004. La proposta té com a premisa la conservació dels elements arquitectònics més significatius de l’edifici com la façana i els d’importància sòcio-cultural, com el bar i el teatre. Però també es preten reconfigurar l’esquema distributiu de l’edifici original, adaptant-lo als nous requeriments normatius i argumentant la seva capacitat funcional.

Finalització: juny 2012

Sants - Montjuïc

Equipament sociocultural al carrer Albareda 22-24

Construcció d’un nou edifici destinat a equipament sociocultural amb una superfície de 1.892m2. L’equipament es desenvolupen activitats adreçades al veïns i associacions del barri. A la planta soterrani hi ha la sala d’actes d’ús polivalent. A la planta baixa hi trobem l’accés,i el pati. A la planta primera l’oficina de gestió, la sala d’exposicions i un taller. A la planta segona l’assaig musical. I a la planta tercera hi ha els espais relacionats de les activitats del barri.

Finalització: juny 2012

Sant Martí

Construcció del Centre del Disseny Hub Barcelona

Es construeix un nou centre de l’Institut de Cultura de Barcelona destinat a promoure el coneixement i bon ús del món del disseny. El Centre allotja les diverses col·leccions d’arts aplicades (arts decoratives i grafiques i tèxtil i indumentària). És un edifici singular, sota rasant on s’allotjen les grans sales d’exposició, l’àrea d’investigació i ensenyament i la sala d’actes. La il·luminació natural s’aconsegueix mitjançant un fossar amb un gran llac com a protagonista.

Finalització: maig 2012

Les Corts

Obres d’ampliació de la seu del Districte de Les Corts, a la Plaça Comas, 18

Ampliació de la seu del Districte de Les Corts amb la construcció d’un edifici d’equipament administratiu i reordenació de l’edifici existent. Es tracta d’un edifici d’estètica neoclàssica amb planta baixa i primera planta amb 3 façanes a la plaça Comas, carrer Joan Güell i al carrer Joaquim Molins. L’espai s’organitza al voltant d’un pati central cobert amb una gran claraboia.

Finalització: maig 2012

Gràcia

Construcció de l’equipament Albert Musons, c. de l’Alzina, 7-9

Els usos d’aquest nou equipament estan destinats a la Fundació Festa Major de Gràcia i els Castellers de la Vila de Gràcia. L’espai més alt correspon a la sala d’assaig dels castellers, a la planta soterrani i té una l’alçada de 14 metres. La Fundació disposa de magatzem per guardar els guarniments, sales de reunions i exposicions i un espai de trobada.

Finalització: març 2012

Sant Martí

Soterrament de les línies aèries al carrer Maresme, entre els carrers de C. de Moura i Marroc

S’han soterrat les línies aèries de telefonia, elèctrica i d’enllumenat públic al carrer Maresme, entre el c. Cristóbal de Moura i el c. Marroc. Els beneficis de l’actuació consistiteixen en la renovació de la instal·lació del cablejat, major fiabilitat, estèticament el carrer queda més ordenat i més protecció i seguretat per al ciutadà.

Finalització: febrer 2012