Concurs del projecte per a la rehabilitació de l’edifici ubicat al passatge de Sant Bernat 9

28 juny, 2019

El projecte consisteix en la rehabilitació de l’edifici situat al ptge. Sant Bernat núm. 9, al Districte de Ciutat Vella, per a ubicar-hi una escola de música.

L’edifici, amb una superfície construïda de 1.010m2, ocupa en la seva totalitat el costat nord-est del perímetre de la illa delimitada pel ptge. de Sant Bernat, i els carrers de Torres i Amat i de Joaquim Costa i es troba enfront del conjunt del Dispensari Antituberculós i en relació amb la plaça Terenci Moix que es situa en una cota inferior.

La proposta guanyadora aconsegueix una bona solució del programa funcional, la rehabilitació estructural i la qualitat dels espais interiors.

Tot seguit es relacionen els lemes dels equips que han passat a la segona fase del concurs i les seves propostes gràfiques, ordenats de més a menys puntuació, sent el primer el guanyador.

 

1. Galeria Sant Bernat

plafó 1 Galeria Sant Bernat

 

2. Piano Piano

plafó 1 Piano Piano

 

3. Desembre

plafó 1 Desembre

 

4. Ray Sorel

plafó 1 Ray Sorel

 

5. Tríada Major

plafó 1 Tríada Major

 

6. Combo

plafó 1 Combo

 

7. Arnau

plafó 1 Arnau

 

8. Arpa

plafó 1 Arpa

 

9. Traces

plafó 1 Traces

 

10. Escales Amunt

plafó 1 Escales Amunt