Filtra Torna al llistat principal

Ciutat

Carril bici als carrers de las Navas de Tolosa i Bilbao

Construcció d’un carril bici als carrers de las Navas de Tolosa i Bilbao, entre el carrer d’Olesa i la Gran Via, que comporta les fases de treball següents: adaptació de semàfors i noves canalitzacions, delimitació de l’espai del carril bici, treballs de pintura, col·locació de les peces separadores del carril bici i la senyalització vertical i horitzontal.

Finalització: juny 2018

Ciutat

Carril bici al carrer del Segre

Construcció de carril bici al carrer del Segre, entre la rambla de l’Onze de Setembre i el carrer de Sant Adrià que comporten les fases de treball següents: col·locació de semàfors i noves canalitzacions. Delimitació de l’espai del carril bici. Fresat i aglomerat del paviment. Readaptació de la senyalització de la resta de carrils.Treballs de pintura. Col·locació de les peces separadores del carril bici. Senyalització vertical i horitzontal.

Finalització: juny 2018

Ciutat

Reordenació de la circulació de bicicletes

Als carrers de Bellver, Martí (fins al carrer de l’Escorial), Mossèn Masdexexart i Sant Salvador. Aquests treballs tenen per objecte fer les adaptacions necessàries als carrers esmentats, per tal de reordenar la circulació de bicicletes.

Finalització: maig 2018

Ciutat

Carril bici av. de la Reina Maria Cristina

Construcció d’un carril bici, bidireccional, a la part central de l’avinguda de la Reina Maria Cristina, entre l’avinguda Rius i Taulet i la plaça d’Espanya.

Finalització: maig 2018

Ciutat

Carril bici avinguda Rio de Janeiro

Construcció del carril bici a l’ avinguda Rio de Janeiro, entre els carrers del Pintor Alsamora i Rosselló i Porcel, que comporta les fases de treball següents: adaptació de semàfors i noves canalitzacions, delimitació de l’espai del carril bici, treballs de pintura, col·locació de les peces separadores del carril bici i la senyalització vertical i horitzontal.

Finalització: maig 2018