Filtra Torna al llistat principal

Ciutat

Implantació carril bici a l’avinguda del Parc Logístic, entre els carrers núm. 2 i 28

Construcció de carril bici que comporten les fases de treball següents: col·locació de semàfors i noves canalitzacions. Delimitació de l’espai del carril bici. Fresat i aglomerat del paviment. Readaptació de la senyalització de la resta de carrils. Treballs de pintura. Col·locació de les peces separadores del carril bici. Senyalització vertical i horitzontal.

Finalització: agost 2018

Ciutat

Carril bici plaça de Pius XII

Construcció de carril bici que comporta les fases de treball següents: col·locació de semàfors i noves canalitzacions. Delimitació de l’espai del carril bici. Fresat i aglomerat del paviment. Readaptació de la senyalització de la resta de carrils. Treballs de pintura. Col·locació de les peces separadores del carril bici. Senyalització vertical i horitzontal.

Finalització: agost 2018

Ciutat

Carril bici als carrers de las Navas de Tolosa i Bilbao

Construcció d’un carril bici als carrers de las Navas de Tolosa i Bilbao, entre el carrer d’Olesa i la Gran Via, que comporta les fases de treball següents: adaptació de semàfors i noves canalitzacions, delimitació de l’espai del carril bici, treballs de pintura, col·locació de les peces separadores del carril bici i la senyalització vertical i horitzontal.

Finalització: juny 2018

Ciutat

Carril bici al carrer del Segre

Construcció de carril bici al carrer del Segre, entre la rambla de l’Onze de Setembre i el carrer de Sant Adrià que comporten les fases de treball següents: col·locació de semàfors i noves canalitzacions. Delimitació de l’espai del carril bici. Fresat i aglomerat del paviment. Readaptació de la senyalització de la resta de carrils.Treballs de pintura. Col·locació de les peces separadores del carril bici. Senyalització vertical i horitzontal.

Finalització: juny 2018