Filtra Torna al llistat principal

Ciutat

Carril bici av. de la Reina Maria Cristina

Construcció d’un carril bici, bidireccional, a la part central de l’avinguda de la Reina Maria Cristina, entre l’avinguda Rius i Taulet i la plaça d’Espanya.

Finalització: maig 2018

Ciutat

Carril bici avinguda Rio de Janeiro

Construcció del carril bici a l’ avinguda Rio de Janeiro, entre els carrers del Pintor Alsamora i Rosselló i Porcel, que comporta les fases de treball següents: adaptació de semàfors i noves canalitzacions, delimitació de l’espai del carril bici, treballs de pintura, col·locació de les peces separadores del carril bici i la senyalització vertical i horitzontal.

Finalització: maig 2018

Ciutat

Carril bici carrers d’Olesa i Garcilaso

Construcció de carril bici als carrers d’Olesa (tram Garrotxa – Garcilaso) i Garcilaso (fins l’av. Meridiana), que comporta les fases de treball següents: Col·locació de semàfors i noves canalitzacions- Delimitació de l’espai del carril bici- Fresat i aglomerat del paviment- Readaptació de la senyalització de la resta de carrils- Treballs de pintura- Col·locació de les peces separadores del carril bici- Senyalització vertical i horitzontal. Al carrer de Biscaia es fan les adaptacions necessàries per tal de reordenar i prioritzar el pas de bicicletes.

Finalització: abril 2018

Ciutat

Carril bici carrer de Bori i Fontestà, Tenor Viñas i Calvet

Construcció de carril bici al carrer de Bori i Fontestà, Tenor Viñas i Calvet entre Madrazo i Laforja, que comporta les fases de treball següents: Col·locació de semàfors i noves canalitzacions- Delimitació de l’espai del carril bici- Fresat i aglomerat del paviment- Readaptació de la senyalització de la resta de carrils- Treballs de pintura- Col·locació de les peces separadores del carril bici- Senyalització vertical i horitzontal.

Finalització: abril 2018

Ciutat

Carril Bici carrer del Taulat

Implantació d’un carril bici al carrer del Taulat i passeig del Taulat, entre el carrer de Badajoz i l’avinguda Diagonal.

Finalització: març 2018

Ciutat

Carril bici carrer de González Tablas

Implantació del carril bici dels carrers de González Tablas, av. de l’Exèrcit, Gran Capità, Sor Eulàlia d’Anzizu i Carreras.

Finalització: febrer 2018