Filtra Torna al llistat principal

Ciutat

Carril bici avinguda de Vallcarca

Construcció de carril bici a l’ avinguda de Vallcarca, entre el carrer d’Esteve Terradas i el passeig de la Vall d’Hebron, que comporta les fases de treball següents: Col·locació de semàfors i noves canalitzacions- Delimitació de l’espai del carril bici- Fresat i aglomerat del paviment- Readaptació de la senyalització de la resta de carrils- Treballs de pintura- Col·locació de les peces separadores del carril bici- Senyalització vertical i horitzontal.

Ciutat

Carril bici carrer de Ganduxer

Construcció d’un carril bici al carrer de Ganduxer, entre l’avinguda Diagonal i fins el passeig de la Bonanova.

Finalització: novembre 2017

Ciutat

Carril bici carrer del Doctor Fleming

Implantació d’un carril bici al carrer del Doctor Fleming, entre l’avinguda Diagonal i la ronda del General Mitre.

Finalització: octubre 2017

Ciutat

Carril bici carrers del Pistó, Ripollès i Trinxant

Implantació del carril bici als trams següents: carrer del Pistó, entre els carrers del Degà Bahí i Ripollès ; carrer del Ripollès, entre els carrers del Pistó i Trinxant; carrer Trinxant, entre el carrer del Ripollès i l’avinguda Meridiana.

Finalització: setembre 2017