Filtra Torna al llistat principal

Eixample

Renovació de l’enllumenat en alguns carrers de l’Eixample

Aquesta actuació té per objecte renovar la xarxa d’enllumenat existent, d’acord amb els criteris d’il·luminació de la ciutat de Barcelona, reforçar la llum sobre les voreres i millorar els nivells lumínics i d’eficiència energètica. En uns trams dels carrers de València, Comte Borrell, Manso, Diputació i Gran Via

Finalització: novembre 2016

Eixample

Enderroc de l’edifici al carrer d’Ausiàs Marc, 60

L’actuació consisteix en el buidat interior i la retirada selectiva del material existent a l’edifici, que acollia el centre cívic Transformadors, seguint la normativa establerta de la gestió dels residus.

Finalització: juliol 2016