Filtra Torna al llistat principal

Eixample

Adequació d’un espai al Parc de l’Estació del Nord i creació d’una AEG

L’objectiu és la millora de la visibilitat, connectivitat i accessos del Parc de l’Estació del Nord, a la confluència entre el Pont de Sardenya, Pont de la Marina i l’Arxiu de la Corona d’Aragó. L’actuació preveu la creació d’uns talussos enjardinats de formes curvilínies que acullen l’àrea d’esbarjo de gossos, amb una superfície de 1.400 m², i que queda integrada com un element més del paisatge. S’inclou un abeurador d’aigua potable, bancs i papereres. A més, es canvia l’enllumenat existent i se substitueix el mur de formigó del xamfrà Sardenya-Almogàvers, per una tanca metàl·lica, així, es millora la visibilitat entre el parc i el carrer i on s’obre una nova entrada al parc.

Finalització: desembre 2022

Eixample

Reforma interior per a acollir un espai veïnal al soterrani del Mercat de Sant Antoni

Es reforma l’interior de l’espai a la primera planta del soterrani del Mercat de Sant Antoni. L’actuació consisteix principalment en els treballs i instal·lacions necessàries per tal de convertir el local en un espai d’ús veïnal polivalent. S’inclou un espai per a joves, una aula de cuina, un buc d’assaig de música, sales i despatxos, entre d’altres.

Finalització: octubre 2022

Eixample

Execució de carril bici al carrer de Manso entre Comte Borrell i l’av. Del Paral·lel

Implantació d’un carril bici segregat, en sentit Llobregat, d’uns 400 metres de longitud, suprimint un carril de circulació entre els carrers de Viladomat i Calàbria. Es duen a terme treballs de fresat i aglomerat del paviment del carril bici, de pintura i de col·locació de peces separadores i pilones. També es fan altres millores puntuals.

Finalització: setembre 2022

Eixample

Creació de quatre nous eixos verds i quatre places a l’Eixample

Una de les transformacions més significatives és la que viurà l’Eixample amb la creació de quatre nous eixos verds i quatre places. Es converteixen en eixos verds part dels carrers Consell de Cent, Rocafort, Comte Borrell i Girona. Les quatre places es trobaran a les interseccions d’aquests eixos i també a la de Consell de Cent amb Enric Granados. Amb aquesta actuació es guanyen 6 hectàrees d’espai per als vianants i es multiplica per 12 el verd urbà.