Filtra Torna al llistat principal

Eixample

Desconstrucció de la llosa de fonamentació de l’antic Mercat de Sant Antoni

Es fa la retirada dels dos trams de llosa a la ronda de Sant Antoni, entre els carrers del Comte d’Urgell i Casanova, per tal de millorar la connexió transversal entre voreres i permetre l’ús de l’espai per part dels vianants. Una vegada enretirada l’estructura, es fa un arranjament de la superfície afectada, amb la reposició del paviment afectat i l’asfaltat de la zona de la calçada per permetre l’ús veïnal d’aquest espai.

Finalització: març 2023

Eixample

Millora dels Jardins dels Tres Tombs

L’actuació té per objecte crear un espai verd més accessible per als veïns i veïnes de l’entorn. Consisteix en la millora de l’espai mitjançant la renovació del paviment i de la tanca de l’àrea de jocs infantils. A més, es fa el manteniment de l’arbrat existent, s’hi planten dues palmeres i s’hi col·loca una nova jardinera amb vegetació amb la corresponent xarxa de reg.

Finalització: desembre 2022

Eixample

Adequació d’un espai al Parc de l’Estació del Nord i creació d’una AEG

L’objectiu és la millora de la visibilitat, connectivitat i accessos del Parc de l’Estació del Nord, a la confluència entre el Pont de Sardenya, Pont de la Marina i l’Arxiu de la Corona d’Aragó. L’actuació preveu la creació d’uns talussos enjardinats de formes curvilínies que acullen l’àrea d’esbarjo de gossos, amb una superfície de 1.400 m², i que queda integrada com un element més del paisatge. S’inclou un abeurador d’aigua potable, bancs i papereres. A més, es canvia l’enllumenat existent i se substitueix el mur de formigó del xamfrà Sardenya-Almogàvers, per una tanca metàl·lica, així, es millora la visibilitat entre el parc i el carrer i on s’obre una nova entrada al parc.

Finalització: desembre 2022