Filtra Torna al llistat principal

Eixample

Implantació de carril bici a la Gran Via, entre els carrers de Marina i Pau Claris

S’implanta un carril bici segregat d’1 km, a cadascuna de les calçades laterals de la Gran Via, per tal de suprimir els carrils que discorren actualment per les tercianes (espais centrals) d’aquesta via compartint espai amb el vianant. Els treballs es duran a terme en dues fases, començant pel tram comprès entre els carrers de la Marina i Roger de Flor (en ambdós sentits).

Finalització: març 2022

Eixample

Construcció d’un col·lector a l’av. Diagonal entre el pg. de Sant Joan i el carrer Girona

L’actuació té per objecte principal construir un col·lector, paral·lel al que ja existeix a la Diagonal, per ampliar la seva capacitat de desguàs i millorar, així, el sistema de drenatge d’aquesta zona de l’Eixample. Com a conseqüència, a partir de la tarda del 23 de novembre, la calçada central de l’av. Diagonal quedarà tallada al trànsit privat. Els itineraris alternatius són bàsicament, el c. Aragó o Mallorca, sentit Llobregat i el c. Rosselló o València, sentit Besòs.

Finalització: març 2022

Eixample

Implantació de tramvia reurbanització de la Diagonal i nou intercanviador al parc de les Glòries

Es fa la connexió del tramvia per l’avinguda Diagonal, des de Glòries fins al carrer de Girona. Els treballs permeten crear noves parades del tramvia, reurbanitzar la Diagonal, construir un gran intercanviador de transport públic a Glòries i urbanitzar la banda mar del parc de les Glòries. L’objectiu d’aquesta actuació és afavorir una mobilitat més ràpida i sostenible entre diferents barris i municipis metropolitans, creant un espai urbà més amable per al veïnat i amb més verd.

Eixample

Eixamplament de les voreres a la ronda Universitat

L’actuació té per objecte augmentar l’espai destinat al vianant. S’amplien les voreres uns sis metres, tres per banda, guanyats de la reducció de dos carrils de circulació de vehicles. L’actuació s’inicia per la vorera de la banda mar.

Finalització: abril 2021

Eixample

Reforma interior de l’edifici del carrer de Casp, 126 per acollir el SIS

Es fan treballs de reforma de l’edifici del carrer de Casp, 126, que acollirà el Servei d’Intervenció Social en l’Espai Públic. Les obres consisteixen en l’adequació de l’espai interior de la planta baixa i altell, per tal de dotar-lo dels serveis i elements necessaris per al correcte funcionament del nou equipament.

Finalització: febrer 2021

Eixample

Implantació d’un carril bici al carrer d’Aragó

Es fa la implantació d’ un carril bici, unidireccional en sentit Llobregat, al carrer d’Aragó. Aquest, de 4,8 km, se situa a l’esquerra de la calçada i representa un eix principal que connecta amb els carrils bici ja existents als carrers transversals, consolidant així la xarxa ciclista de la ciutat. Els principals treballs que s’executen són: la senyalització del carril, el desplaçament del carril de serveis, si s’escau, i els treballs de pintura.

Finalització: desembre 2020