Filtra Torna al llistat principal

Eixample

Urbanització de l’interior d’illa d’Anaïs Napoleón, al c. de la Marina, 155

Aquesta actuació té per objecte recuperar aquest espai com a jardí d’ús públic. A l’interior de l’illa conviuen diferents espais que s’han distribuït adaptant-se a l’arbrat existent al solar i que es manté. Hi haurà dues zones de jocs infantils per a diverses franges d’edat, una zona d’estada i una de jocs alternatius a l’aire lliure.

Finalització: març 2015

Eixample

Reforma del passeig de Sant Joan, entre les places de M. Jacint Verdaguer i Tetuan

Un dels objectius principals és prioritzar l’espai per a les persones. Les voreres s’incrementen fins als 17 metres i incorporen zones d’estada i de jocs infantils. Hi ha nou arbrat, nou mobiliari urbà i nou enllumenat. La calçada té dos carrils de circulació a banda i banda, un d’ells destinat al bus i la part central té un carril bici de doble sentit..

Finalització: desembre 2014

Eixample

Millora del passeig de Gràcia, entre l’av. Diagonal i la pl. de Catalunya

Aquesta actuació consisteix en la reurbanització de les franges que separen la calçada central de les laterals, amb la col·locació del paviment hexagonal tipus Gaudí. Els carrils laterals es converteixen en vials de plataforma única. A tot el tram s’instal·la una nova xarxa d’enllumenat d’acord amb els nous criteris d’il·luminació de Barcelona.

Finalització: desembre 2014

Eixample

Reforma interior d’un local, al carrer de Llança, 21

Aquests treballs a l’edifici d’oficines Fòrum Nord, a dins del centre comercial Les Arenes, consisteixen en remodelar una part del primer soterrani, la primera planta i la planta baixa del local per acollir l’Espai de Fotografia Català – Roca, aprofitant al màxim la seva superfície i complint els requeriments funcionals.

Finalització: juny 2014