Filtra Torna al llistat principal

Eixample

Nou accés als Jardins de Clotilde Cerdà

Es fa l’obertura d’un nou pas, des del carrer de Sardenya, per accedir a l’interior d’illa Jardins de Clotilde Cerdà, complementant l’accés actual des del carrer de la Marina. L’actuació inclou la remodelació del passatge d’accés on es col·loca un paviment drenant, nova vegetació i nou mobiliari urbà. També es milloren les xarxes d’enllumenat públic, de reg i de clavegueram.

Finalització: abril 2014

Eixample

Adequació de les rasants dels carrers de la Marina i d’Alí Bei

L’objectiu és donar continuïtat als dos carrers i convertir la seva intersecció en una cruïlla convencional de l’Eixample. Es fa un canvi de sentit de circulació d’Alí Bei, que passa a circular en sentit Llobregat en tot el seu tram, comprès entre l’avinguda Meridiana i la ronda de Sant Pere, millorant així la mobilitat de la zona. L’actuació també inclou la urbanització de la cruïlla amb nou mobiliari urbà i nou arbrat.

Finalització: març 2014

Eixample

Adequació de la rasant del c. de Los Castillejos, entre l’av. Diagonal i la Gran Via

Aquesta actuació és decisiva per donar continuïtat a la via al seu pas per l’avinguda Diagonal. Es pavimenta de nou la zona, s’habilita un nou pas de vianants per salvar el desnivell existent i es reposen els elements d’enllumenat, sanejament i senyalització oportuns. Així mateix, es fa el trasplantament de l’arbrat afectat pels nous guals.

Finalització: febrer 2014

Eixample

Enderroc de la Fira de Bellcaire – antic Mercat dels Encants

Aquesta actuació consisteix en el buidat selectiu de residus i la desconstrucció de les estructures de l’antic mercat. L’actuació s’emmarca dins del projecte global de la transformació de la plaça de les Glòries Catalanes.

Finalització: desembre 2013

Eixample

Construcció del nou mercat Encants Barcelona

Es reubica la Fira de Bellcaire-Encants Vells al solar situat entre els carrers de Castillejos, Casp i Meridiana, per acollir el mercat en les condicions definides per l’Institut Municipal de Mercats de Barcelona i pels encantistes. A banda de la superfície comercial, també hi ha un aparcament (places d’ús públic i pels mercadistes), àrea logística, espais per a la restauració i oficines per a l’administració del Mercat.

Finalització: setembre 2013

Eixample

Adequació del local a l’illa Bayer al carrer Calàbria, 256-262

L’objecte del projecte és la definició i posterior reforma d’un local per encabir diferents agrupacions culturals del barri de la Nova Esquerra de l’Eixample. El local ocupa la planta baixa i l’altell d’un edifici d’habitatges de nova planta que té tres façanes. L’accés principal és pel carrer de Calàbria, 256-262, però també té una sortida d’emergència per l’interior d’illa.

Finalització: setembre 2013