Filtra Torna al llistat principal

Gràcia

Reurbanització de la baixada de la Glòria i substitució de les escales mecàniques

Es fa la reurbanització i substitució d’escales mecàniques de la baixada de la Glòria, amb l’objectiu de millorar la mobilitat en aquesta via. Als trams sense escales mecàniques, el carrer passa a tenir plataforma única, donant així, prioritat al vianant. També, se substitueix l’enllumenat, per tal d’adequar-lo a la nova configuració de l’espai urbanitzat, i es fan treballs a la xarxa de clavegueram. A més, es fa el desmuntatge de les escales existents, s’adequa el fossar i les instal·lacions i la posterior col·locació i posada en marxa de les noves escales.

Gràcia

Millora dels talussos de la ciutat – Mare de Déu dels Àngels i Torrent del Remei

Estabilització i millora dels talussos de la ciutat. L’actuació consisteix en executar els treballs necessaris per tal de protegir el front del talús. Als darrers anys una sèrie d’episodis de pluges han provocat la inestabilitat de molts talussos de la ciutat, provocant esllavissades i petits arrossegaments de terra i graves a la part inferior, per efecte de l’escorrentia i la manca de sistemes de drenatge.

Gràcia

Reurbanització del carrer de Ventalló

L’actuació té per objecte millorar l’accessibilitat i donar prioritat al vianant, en aquest carrer. Els treballs consisteixen en la implantació de plataforma única, la incorporació de mobiliari urbà, la plantació de nou arbrat i la instal·lació de nou enllumenat. També se soterren les línies de serveis aèries existents.

Finalització: desembre 2022

Gràcia

Millora dels Jardins de Caterina Albert

L’actuació consisteix, bàsicament, en la millora de l’espai mitjançant la renovació de la vegetació arbustiva i la millora dels sistemes de reg i drenatge dels parterres.

Finalització: novembre 2022

Gràcia

Adequació de l’edifici del viaducte de Vallcarca, 4-6

L’actuació té per objecte adequar l’antiga casa de Canals i Junyer per tal que pugui acollir usos temporals adreçats al barri. Es preserva el caràcter identitari de l’edifici. Els treballs que s’executen, principalment, són l’enderroc dels elements adjacents i de les compartimentacions interiors del palauet i el condicionament de l’espai obert resultant.

Finalització: octubre 2022