Filtra Torna al llistat principal

Gràcia

Millora dels talussos de la ciutat – Mare de Déu dels Àngels i Torrent del Remei

Estabilització i millora dels talussos de la ciutat. L’actuació consisteix en executar els treballs necessaris per tal de protegir el front del talús. Als darrers anys una sèrie d’episodis de pluges han provocat la inestabilitat de molts talussos de la ciutat, provocant esllavissades i petits arrossegaments de terra i graves a la part inferior, per efecte de l’escorrentia i la manca de sistemes de drenatge.

Finalització: juliol 2023

Gràcia

Reurbanització de la plaça del Poble Gitano

Es fa la reurbanització de la part sud d’aquesta plaça, un cop finalitzada la reurbanització de la part nord. L’actuació consisteix en baixar la zona d’estada a nivell de carrer, mitjançant la incorporació d’uns talussos enjardinats. També es construeix una rampa que permetrà un recorregut accessible que connecti el carrer amb l’esplanada central de la plaça i dues noves escales que salven el desnivell amb el carrer.

Finalització: juny 2023

Gràcia

Reurbanització de la baixada de la Glòria i substitució de les escales mecàniques

Es fa la reurbanització i substitució d’escales mecàniques de la baixada de la Glòria, amb l’objectiu de millorar la mobilitat en aquesta via. Als trams sense escales mecàniques, el carrer passa a tenir plataforma única, donant així, prioritat al vianant. També, se substitueix l’enllumenat, per tal d’adequar-lo a la nova configuració de l’espai urbanitzat, i es fan treballs a la xarxa de clavegueram. A més, es fa el desmuntatge de les escales existents, s’adequa el fossar i les instal·lacions i la posterior col·locació i posada en marxa de les noves escales.

Gràcia

Reurbanització del carrer de Ventalló

L’actuació té per objecte millorar l’accessibilitat i donar prioritat al vianant, en aquest carrer. Els treballs consisteixen en la implantació de plataforma única, la incorporació de mobiliari urbà, la plantació de nou arbrat i la instal·lació de nou enllumenat. També se soterren les línies de serveis aèries existents.

Finalització: desembre 2022

Gràcia

Millora dels Jardins de Caterina Albert

L’actuació consisteix, bàsicament, en la millora de l’espai mitjançant la renovació de la vegetació arbustiva i la millora dels sistemes de reg i drenatge dels parterres.

Finalització: novembre 2022