Filtra Torna al llistat principal

Gràcia

Substitució de la gespa del Camp Municipal de Futbol l’Àliga

Aquesta actuació té com a objecte la substitució de l’actual gespa artificial del camp de Futbol Municipal l’Àliga, ubicat a la plaça d’Alfonso Comín. Es fa la substitució de la gespa existent, deteriorada pel seu ús intensiu, per una d’última generació. També s’arranja el paviment sota la gespa a substituir, per la seu òptim drenatge .La superfície d’intervenció és aproximadament de 6.800 m².

Finalització: setembre 2021

Gràcia

Substitució d’un tram de les escales mecàniques de la baixada de la Glòria

L’actuació consisteix en la substitució de l’escala intermèdia de la baixada de la Glòria, entre els carrers de Verdi i Sostres. Es fa el desmuntatge de l’escala existent, l’adequació del fossar i de les instal·lacions associades i la posterior col·locació i posada en marxa de la nova escala.

Finalització: abril 2021

Gràcia

Rehabilitació de l’antiga masia de Can Carol per acollir un casal de barri

Es reforma l’edifici del carrer de Cambrils 28, per tal de convertir-lo en un casal de barri. El nou edifici està dissenyat de manera que s’aconsegueixi el màxim estalvi i eficiència energètics i per a que s’integri en el seu entorn. A més, es mantenen els elements estructurals, amb l’objectiu de recuperar la identitat de l’antiga masia de Can Carol.

Finalització: desembre 2020

Gràcia

Reurbanització de l’avinguda del Príncep d’Astúries

L’actuació té per objecte renovar aquesta avinguda per millorar la qualitat de l’espai públic i guanyar espai per als vianants. Consistirà bàsicament, en l’ampliació de les voreres, la incorporació de zones d’estada pels vianants, la col·locació de nou mobiliari urbà i nova vegetació. També es renova l’enllumenat amb tecnologia led i es millora el sistema de recollida d’aigües.

Finalització: abril 2019

Gràcia

Reurbanització dels carrers de Montornès i Capellades

Aquesta actuació té per objecte millorar l’accessibilitat de la zona, donar prioritat al vianant i reordenar el trànsit rodat. L’actuació consisteix en l’ampliació de les voreres, la millora dels passos de vianants. la renovació de l’enllumenat amb tecnologia led, la col·locació de mobiliari urbà i la plantació d’arbrat. També se soterren les xarxes de serveis aèries i es millora el sistema de recollida d’aigües.

Finalització: desembre 2018