Filtra Torna al llistat principal

Gràcia

Reurbanització del carrer de Jaume Cascalls

Aquesta actuació té per objecte millorar l’accessibilitat de la zona i donar prioritat al vianant. Consisteix bàsicament, en la implantació de plataforma única actuant a la vorera adjacent als edificis, l’execució de la xarxa del clavegueram i la connexió d’aquesta al col·lector existent i la col·locació de mobiliari urbà.

Finalització: abril 2018

Gràcia

Reurbanització del carrer d’Albacete

Aquesta actuació té per objecte millorar l’accessibilitat de la zona i donar prioritat al vianant. Consisteix bàsicament, en la creació de plataforma única, ampliant la zona de vianants. També es fa la renovació de l’enllumenat amb tecnologia led i del sistema de recollida d’aigües.

Finalització: març 2018

Gràcia

Renovació del clavegueram als carrers de Providència i Biada

Entre els carrers de Rabassa i Torrent de l’Olla. Es fa la substitució de la xarxa de clavegueram d’aquests carrers. L’actuació inclou la reposició dels embornals i claveguerons. També es renova el paviment en l’àmbit de l’obra.

Finalització: juliol 2017

Gràcia

Reurbanització del c. de Luis Antúnez, tram via Augusta – c. de la Riera de S. Miquel

Aquesta actuació té per objecte millorar l’accessibilitat de la zona i donar prioritat al vianant. L’actuació consisteix en la creació d’una plataforma única, l’ampliació de la vorera, la renovació de l’enllumenat amb tecnologia LED i el soterrament de les xarxes de serveis aèries. També s’hi col·loca mobiliari urbà i s’hi planta nou arbrat.

Finalització: juny 2017

Gràcia

Remodelació de la travessera de Dalt, entre la pl. de Lesseps i el c. de l’Escorial

La remodelació de la travessera de Dalt dona continuïtat a la urbanització global de la ronda del Mig. L’actuació suposa un guany d’espai per als vianants i una millora de la connexió entre les dues bandes de la travessera. També s’instal·la la xarxa de recollida pneumàtica de residus i es renova el mobiliari urbà i l’enllumenat.

Finalització: juny 2017

Gràcia

Reurbanització del carrer de la Legalitat, entre Escorial i Secretari Coloma

Aquesta actuació té per objecte millorar l’accessibilitat de la zona i donar prioritat al vianant. Consisteix en l’ampliació de la vorera, la millora del sistema de recollida d’aigües i la xarxa del clavegueram amb nous embornals i la renovació de l’enllumenat amb tecnologia LED . També s’hi col·loca nou mobiliari urbà i s’hi planta nou arbrat en tot el carrer.

Finalització: abril 2017