Filtra Torna al llistat principal

Gràcia

Reurbanització del carrer de Maignon entre els carrers de Verdi i Mare de Déu del Coll

L’actuació té per objecte millorar l’accessibilitat d’aquest tram del carrer de Maignon i donar prioritat al vianant. L’actuació consisteix bàsicament, en l’ampliació de les voreres, la col·locació de mobiliari urbà i la renovació de l’enllumenat. També s’hi planta nou arbrat i es renova el sistema de recollida d’aigües.

Finalització: desembre 2018

Gràcia

Rehabilitació del local per acollir l’Ateneu de Fabricació de Gràcia, c. del Perill, 8

Aquesta actuació consisteix en la rehabilitació de la nau per adequar els espais i instal·lacions per a la creació l’Ateneu de Fabricació de Gràcia. Els ateneus de fabricació són equipaments públics que funcionen com a escoles-taller, i posen a l’abast de la ciutadania eines de fabricació digital i formació per al desenvolupament de projectes. L’equipament compta amb dos tallers, una aula, un espai àgora i espais d’emmagatzematge i manteniment.

Finalització: setembre 2018

Gràcia

Reurbanització del carrer de les Camèlies, tram c. de l’Escorial i rda. del Guinardó

Aquesta actuació té per objecte millorar l’accessibilitat de la zona i donar prioritat al vianant. Els treballs consisteixen bàsicament en l’ampliació de les voreres, la renovació de l’enllumenat amb tecnologia LED, la col·locació de mobiliari urbà i la plantació d’arbrat. També se soterren les xarxes de serveis aèries i es millora el sistema de recollida d’aigües. Amb l’actuació també s’habilita un carril bici bidireccional.

Finalització: setembre 2018

Gràcia

Reurbanització del c. de l’Encarnació entre els carrers de Pi i Margall i Sardenya

Aquesta actuació té per objecte millorar l’accessibilitat de la zona i donar prioritat al vianant. L’actuació consisteix en l’ampliació de les voreres, la renovació de l’enllumenat amb tecnologia LED i la col·locació de mobiliari urbà. També s’hi planta arbrat i es millora el sistema de recollida d’aigües.

Finalització: juny 2018

Gràcia

Reurbanització del carrer de Jaume Cascalls

Aquesta actuació té per objecte millorar l’accessibilitat de la zona i donar prioritat al vianant. Consisteix bàsicament, en la implantació de plataforma única actuant a la vorera adjacent als edificis, l’execució de la xarxa del clavegueram i la connexió d’aquesta al col·lector existent i la col·locació de mobiliari urbà.

Finalització: abril 2018

Gràcia

Reurbanització del carrer d’Albacete

Aquesta actuació té per objecte millorar l’accessibilitat de la zona i donar prioritat al vianant. Consisteix bàsicament, en la creació de plataforma única, ampliant la zona de vianants. També es fa la renovació de l’enllumenat amb tecnologia led i del sistema de recollida d’aigües.

Finalització: març 2018