Filtra Torna al llistat principal

Gràcia

Reurbanització del carrer de la Granja

L’obra téper objecte millorar l’accessibilitat i donar prioritat al vianant, en aquest carrer. L’actuació consisteix en la implantació de plataforma única, la incorporació de mobiliari urbà i la instal·lació de nou enllumenat. També se soterren les línies de serveis aèries existents i s’hi col·loquen nous embornals.

Finalització: febrer 2022

Gràcia

Reurbanització de la plaça del Poble Romaní

L’actuació té com a objectius la millora de l’accessibilitat, la reordenació de la plaça, per adaptar-la a les necessitats del veïnatge, la incorporació de noves activitats i l’increment de la vegetació. La futura plaça disposa d’una zona d’estada, pistes de petanca, una nova àrea de jocs infantils i una àrea per a gossos.

Finalització: gener 2022

Gràcia

Reurbanització del carrer d’Antequera, entre els carrers de Santa Elionor i Molist

L’actuació té per objecte millorar l’accessibilitat i donar prioritat al vianant, en aquest tram del carrer d’Antequera. L’actuació consisteix en implantar plataforma única ampliant l’espai de les voreres, incorporar mobiliari urbà, nou arbrat i millorar l’enllumenat del carrer. També s’adequarà la xarxa de clavegueram.

Finalització: desembre 2021

Gràcia

Substitució de la gespa del Camp Municipal de Futbol l’Àliga

Aquesta actuació té com a objecte la substitució de l’actual gespa artificial del camp de Futbol Municipal l’Àliga, ubicat a la plaça d’Alfonso Comín. Es fa la substitució de la gespa existent, deteriorada pel seu ús intensiu, per una d’última generació. També s’arranja el paviment sota la gespa a substituir, per la seu òptim drenatge .La superfície d’intervenció és aproximadament de 6.800 m².

Finalització: setembre 2021

Gràcia

Substitució d’un tram de les escales mecàniques de la baixada de la Glòria

L’actuació consisteix en la substitució de l’escala intermèdia de la baixada de la Glòria, entre els carrers de Verdi i Sostres. Es fa el desmuntatge de l’escala existent, l’adequació del fossar i de les instal·lacions associades i la posterior col·locació i posada en marxa de la nova escala.

Finalització: abril 2021

Gràcia

Rehabilitació de l’antiga masia de Can Carol per acollir un casal de barri

Es reforma l’edifici del carrer de Cambrils 28, per tal de convertir-lo en un casal de barri. El nou edifici està dissenyat de manera que s’aconsegueixi el màxim estalvi i eficiència energètics i per a que s’integri en el seu entorn. A més, es mantenen els elements estructurals, amb l’objectiu de recuperar la identitat de l’antiga masia de Can Carol.

Finalització: desembre 2020