Filtra Torna al llistat principal

Gràcia

Urbanització del carrer de Morató

La urbanització del carrer de Morató, una de les entrades principals al parc de la Creueta del Coll, ajuda a millorar l’accessibilitat al parc i als habitatges que estan situats dins del seu àmbit, mitjançant la construcció d’ una escala.

Finalització: agost 2015

Gràcia

Millora dels carrers del Lliri i del Clavell

Aquesta actuació té per objecte la remodelació de les voreres i de la calçada per transformar la secció del carrer en plataforma única d’aquests carrers. Així mateix, es millora el clavegueram i es renova l’enllumenat.

Finalització: juny 2015

Gràcia

Remodelació de la plaça del Sol

La remodelació de la plaça del Sol té per objecte fer-la més accessible. L’actuació inclou l’enderroc de la pèrgola, la creació d’una nova passarel·la, la reordenació de les terrasses, renovació del paviment, del mobiliari urbà i enllumenat, entre d’altres.

Finalització: febrer 2015