Filtra Torna al llistat principal

Gràcia

Construcció de l’equipament Albert Musons, c. de l’Alzina, 7-9

Els usos d’aquest nou equipament estan destinats a la Fundació Festa Major de Gràcia i els Castellers de la Vila de Gràcia. L’espai més alt correspon a la sala d’assaig dels castellers, a la planta soterrani i té una l’alçada de 14 metres. La Fundació disposa de magatzem per guardar els guarniments, sales de reunions i exposicions i un espai de trobada.

Finalització: març 2012

Gràcia

Soterrament de les línies aèries a la illa E6

Se soterren les línies aèries de telefonia, elèctrica i d’enllumenat públic als carrers Ventalló (entre els carrers Taxdirt i Encarnació), Torrent Mariner i passatge Nogués (entre la Trav. de Gràcia i el c. Pare Laínez), el que es coneix com a la Illa E-6 de Gràcia. Amb aquests treballs es completa l’actuació iniciada amb la fase I, ja executada.

Finalització: gener 2012

Gràcia

Caserna de la Guàrdia Urbana de Gràcia

Construcció d’una nova caserna de la Guàrdia Urbana. L’edifici està dotat amb un aparcament soterrani i cinc plantes d’oficines. El nou edifici també aporta guanys en la comoditat i distribució dels espais de treball dels agents. Entre altres millores, a la nova UT, s’ha centralitzat a la recepció els controls telemàtics dels accessos a l’edifici i les càmeres de vigilància exterior, i s’ha condicionat un espai d’aparcament soterrani.

Finalització: desembre 2007

Gràcia

Biblioteca Jaume Fuster. Premi FAD 2006

Els treballs realitzats varen consistir en l’aixecament total de l’estructura de l’edifici, col·locació de sostres, incloent coberta, el tancament de façanes, així com la posada a terra de l’edifici i la xarxa de clavegueram i sanejament.

Finalització: novembre 2005