Filtra Torna al llistat principal

Gràcia

Millora del passeig de Gràcia, jardins de Salvador Espriu, “els Jardinets”

Aquesta actuació inclou la reposició del paviment de les voreres amb el panot hexagonal tipus Gaudí i la renovació de l’enllumenat. També es regularitzen les rampes d’accés a l’aparcament subterrani, disminuint la seva longitud i aconseguint així més espai per als vianants.

Finalització: desembre 2014

Gràcia

Millora dels Jardins del Mestre Balcells

L’actuació incorpora la parcel·la annexa als actuals jardins i s’amplien amb més 400 m² de zona verda. Es fa l’ampliació de l’esplanada d’accés principal, la creació de nous talussos i rampes, la instal·lació de mobiliari urbà i enllumenat i la renovació dels sistemes de reg i de drenatge..

Finalització: setembre 2014

Gràcia

Reurbanització de la plaça de Gal·la Placídia

Es fa la reurbanització de la Plaça Gal·la Placídia, en el tram comprès entre la Travessera de Gràcia, la Via Augusta i el carrer Sant Marc. L’actuació té com a objectius principals recuperar l’espai públic amb els seus usos inicials, dotar al sector d’un increment substancial de l’espai públic mitjançant l’adequació i reinterpretació dels límits de la plaça, incloent el vial de servei.

Finalització: juny 2014

Gràcia

Millora de la plaça de la Sedeta

Aquesta actuació té per objecte reurbanitzar el gran espai d’estada amb la col·locació de nou paviment i mobiliari urbà, la renovació de l’enllumenat, la construcció de noves grades i la plantació d’arbrat. També es milloren les condicions d’accessibilitat del conjunt de la plaça.

Finalització: abril 2014

Gràcia

Reurbanització del carrer Sant Joaquim

Es canvia la configuració superficial del carrer de Sant Joaquim, convertint-lo en una via de plataforma única, donant prioritat al vianant i mantenint el sentit de l’únic carril de circulació. Es fa la nova pavimentació així com la renovació dels embornals existents.

Finalització: octubre 2012