Filtra Torna al llistat principal

Gràcia

Millora dels carrers del Lliri i del Clavell

Aquesta actuació té per objecte la remodelació de les voreres i de la calçada per transformar la secció del carrer en plataforma única d’aquests carrers. Així mateix, es millora el clavegueram i es renova l’enllumenat.

Finalització: juny 2015

Gràcia

Remodelació de la plaça del Sol

La remodelació de la plaça del Sol té per objecte fer-la més accessible. L’actuació inclou l’enderroc de la pèrgola, la creació d’una nova passarel·la, la reordenació de les terrasses, renovació del paviment, del mobiliari urbà i enllumenat, entre d’altres.

Finalització: febrer 2015

Gràcia

Millora del passeig de Gràcia, jardins de Salvador Espriu, “els Jardinets”

Aquesta actuació inclou la reposició del paviment de les voreres amb el panot hexagonal tipus Gaudí i la renovació de l’enllumenat. També es regularitzen les rampes d’accés a l’aparcament subterrani, disminuint la seva longitud i aconseguint així més espai per als vianants.

Finalització: desembre 2014

Gràcia

Millora dels Jardins del Mestre Balcells

L’actuació incorpora la parcel·la annexa als actuals jardins i s’amplien amb més 400 m² de zona verda. Es fa l’ampliació de l’esplanada d’accés principal, la creació de nous talussos i rampes, la instal·lació de mobiliari urbà i enllumenat i la renovació dels sistemes de reg i de drenatge..

Finalització: setembre 2014

Gràcia

Reurbanització de la plaça de Gal·la Placídia

Es fa la reurbanització de la Plaça Gal·la Placídia, en el tram comprès entre la Travessera de Gràcia, la Via Augusta i el carrer Sant Marc. L’actuació té com a objectius principals recuperar l’espai públic amb els seus usos inicials, dotar al sector d’un increment substancial de l’espai públic mitjançant l’adequació i reinterpretació dels límits de la plaça, incloent el vial de servei.

Finalització: juny 2014