Filtra Torna al llistat principal

Horta - Guinardó

Actuació de preservació del recinte arqueològic. Entorn de la bateria antiaèria del Turó de la Rovira

‘Aquesta actuació a l’entorn de la bateria antiaèria que té per objectius:
PRESERVAR les restes arqueològiques del recinte museogràfic de l’entorn de la bateria antiaèria i evitar el deteriorament del patrimoni històric derivat de l’ús intensiu.RESPECTAR el descans dels veïns del voltant.GARANTIR la seguretat del recinte i el seu entorn.EQUIPARAR el funcionament d’aquest espai al d’altres parcs públics de Barcelona oberts a la ciutadania que, a les nits, queden tancats.MANTENIR la permeabilitat de l’espai amb els diferents camins del Turó de la Rovira adequant un recorregut extern a la tanca que garanteixi les connexions.Els treballs bàsicament consistiran en la instal·lació d’una tanca configurada per barres d’acer, la creació d’un nou tram de camí a la banda nord i la reposició de la vegetació arbustiva que quedi malmesa amb l’actuació. Es preveuen cinc portes d’accés.

Horta - Guinardó

Millora de l’espai entre el carrer de Vayreda i l’escola Baloo

L’actuació té per objecte millorar l’accessibilitat a l’àmbit situat entre el carrer de Vayreda i l’Escola Baloo. Es duen a terme les actuacions necessàries per a millorar l’accessibilitat als habitatges, equipaments i zones d’estada així com els diferents recorreguts perimetrals i interns a l’àmbit. També es renova l’enllumenat, la xarxa de clavegueram, s’incorporarà nou mobiliari urbà i noves plantacions amb la corresponent xarxa de reg. A més, es fan unes actuacions per al control del pas de porcs senglars cap a les zones habitades.

Horta - Guinardó

Adequació del camp de Futbol Municipal El Carmel

Aquesta actuació té com a objecte la substitució de l’actual gespa artificial i l’adequació dels vestidors i de les grades del camp de Futbol Municipal el Carmel, ubicat a la carretera del Carmel, 21-25. Es fa la substitució de la gespa existent, deteriorada pel seu ús intensiu, per una d’última generació. També s’arrangen els vestidors i les grades del camp.

Horta - Guinardó

Millora de l’entorn de la masia de Can Soler

L’actuació té com a objectiu principal donar resposta a les necessitats del barri i fer d’aquest indret un espai amb caràcter de parc, amb zones diferenciades d’esbarjo i trobada pels veïns. Es construeixen tres plataformes, amb jocs infantils i una pista multiús, connectades amb un sistema de rampes, paviments tous i enjardinats i talussos verds entre les plataformes. Es fa la plantació de nou arbrat, així com la col·locació de nou mobiliari urbà i enllumenat.

Finalització: maig 2021

Horta - Guinardó

Reurbanització del carrer d’Olvan

Aquesta actuació té per objecte millorar l’accessibilitat i la mobilitat del c. d’Olvan i donar prioritat al vianant. L’actuació consisteix bàsicament, en l’ampliació de les voreres i la incorporació de nous passos de vianants, el soterrament de les línies de serveis aèries i la col·locació de mobiliari urbà. També s’adequa l’enllumenat als requeriments actuals d’eficiència energètica i es millora el sistema de recollida d’aigües.