Filtra Torna al llistat principal

Horta - Guinardó

Millora dels entorns de les pistes esportives al carrer de Tenerife

Els treballs consisteixen en la creació d’una nova zona amb elements de cal·listènia, i una altra per a fer diferents activitats. També s’actua a les pistes de petanques existents modificant-ne els tancaments, l’enllumenat i l’itinerari al voltant de la pista principal. A més, es fan treballs puntuals en alguns punts de la plaça que estan deteriorats pel pas del temps.

Finalització: març 2024

Horta - Guinardó

Implantació d’un ascensor al carrer del Torrent de Can Mariner

Es fa la instal·lació d’un ascensor que connecti els carrers de Feliu i Codina i del Torrent de Can Mariner, al costat del tram d’escales actual. L’objectiu és millorar l’accessibilitat i la connectivitat d’aquesta zona i salvar el desnivell existent en aquests carrers. També es reurbanitza l’àmbit amb la renovació del paviment i s’inclou nou mobiliari urbà.

Finalització: març 2024

Horta - Guinardó

Reurbanització de la plaça de la Font d’en Fargues

Es recupera l’esplanada existent tot creant quatre espais amb usos diferents; zona de pícnic, zona d’esbarjo, zona mirador i espai generacional. Es millora l’accessibilitat de l’àmbit amb la creació d’itineraris. També, es fan tasques d’enjardinament amb la corresponent xarxa de reg i s’hi col·loca mobiliari urbà. A més, es dota l’espai de l’enllumenat necessari, se soterren els serveis actualment en xarxa aèria i es porta servei d’aigua potable i electrificació al quiosc i als serveis sanitaris.

Finalització: gener 2024

GràciaHorta - Guinardó

Transformació del carrer de Pi i Margall

L’actuació té per objecte convertir aquest carrer en un eix cívic amb prioritat del vianant, que forma part de la xarxa de corredors verds de la ciutat i connecta el parc de les Aigües amb la pl. d’en Joanic. Es fa l’ampliació de les voreres, que tenen una alternança d’amplades a una i altra banda del carrer, creant així, espais d’estada i zones de passeig. S’incorporen parterres de diferents formes i dimensions, amb diversitat d’espècies vegetals i també s’hi planta nou arbrat.

Finalització: novembre 2023