Filtra Torna al llistat principal

Horta - Guinardó

Implantació de carril bici a la ronda del Guinardó, entre els carrers de Vinyals i de Cartagena

S’implanten dos carrils bici unidireccionals, un per sentit, de 740 metres cadascun, a tocar de la vorera. La solució constructiva s’adapta a les diferents seccions que té aquesta via, segons els trams. Els principals treballs són: la senyalització del carril, fresat i aglomerat del paviment, readaptació de la resta de carrils de circulació, col·locació de semàfors i noves canalitzacions, treballs de pintura, col·locació de peces separadores i senyalització.

Horta - Guinardó

Millora d’alguns carrers del barri de La Clota, carrers del Capcir, de l’Amor i una part del passatge de Feliu

L’actuació té per objecte millorar l’accessibilitat i guanyar espai per a l’ús dels vianants en aquests carrers. L’actuació consisteix en la renovació del paviment amb la incorporació de plataforma única als carrers, amb prioritat pels vianants. A més, se soterren les línies de serveis existents, es fa la incorporació de mobiliari urbà i la instal·lació de nou enllumenat. També es fa la plantació d’arbrat, amb la corresponent xarxa de reg.

Horta - Guinardó

Actuació de preservació del recinte arqueològic. Entorn de la bateria antiaèria del Turó de la Rovira

‘Aquesta actuació a l’entorn de la bateria antiaèria que té per objectius:
PRESERVAR les restes arqueològiques del recinte museogràfic de l’entorn de la bateria antiaèria i evitar el deteriorament del patrimoni històric derivat de l’ús intensiu.RESPECTAR el descans dels veïns del voltant.GARANTIR la seguretat del recinte i el seu entorn.EQUIPARAR el funcionament d’aquest espai al d’altres parcs públics de Barcelona oberts a la ciutadania que, a les nits, queden tancats.MANTENIR la permeabilitat de l’espai amb els diferents camins del Turó de la Rovira adequant un recorregut extern a la tanca que garanteixi les connexions.Els treballs bàsicament consistiran en la instal·lació d’una tanca configurada per barres d’acer, la creació d’un nou tram de camí a la banda nord i la reposició de la vegetació arbustiva que quedi malmesa amb l’actuació. Es preveuen cinc portes d’accés.

Horta - Guinardó

Millora de l’espai entre el carrer de Vayreda i l’escola Baloo

L’actuació té per objecte millorar l’accessibilitat a l’àmbit situat entre el carrer de Vayreda i l’Escola Baloo. Es duen a terme les actuacions necessàries per a millorar l’accessibilitat als habitatges, equipaments i zones d’estada així com els diferents recorreguts perimetrals i interns a l’àmbit. També es renova l’enllumenat, la xarxa de clavegueram, s’incorporarà nou mobiliari urbà i noves plantacions amb la corresponent xarxa de reg. A més, es fan unes actuacions per al control del pas de porcs senglars cap a les zones habitades.