Filtra Torna al llistat principal

Les Corts

Implantació d’un espai de memòria a l’antiga Presó de Dones de les Corts

Aquesta actuació, al xamfrà nord-est dels carrers de Joan Güell i Europa, consisteix en la reurbanització del xamfrà, convertint-lo en un lloc de trobada i de record. S’inclouen uns elements per a la preservació de la memòria de les Dones de les Corts, que van estar preses en l’època franquista. També s’hi planta arbrat i s’hi col·loca nou enllumenat.

Finalització: desembre 2019

Les Corts

Reurbanització del carrer de Conxita Supervia

Aquesta actuació té per objecte transformar aquesta zona per tal de donar un ús prioritari al vianant, dins el marc del pla de superilles de la ciutat de Barcelona. Es converteix en una plataforma única que incorpora zones d’estada, grans parterres amb vegetació i nou arbrat. També s’hi col·loca mobiliari urbà, enllumenat amb tecnologia led i s’enderroca el mur davant del centre cívic i es projecta una nova façana.

Finalització: setembre 2018

Les Corts

Reurbanització del carrer del Pisuerga

Aquesta actuació té per objecte millorar l’accessibilitat de la zona i donar prioritat al vianant. Consisteix bàsicament en l’ampliació de les voreres, la renovació de l’enllumenat amb tecnologia LED, la col·locació de mobiliari urbà i la plantació d’arbrat. També es renova el sistema de recollida d’aigües. Amb l’actuació també s’habilita un carril bici bidireccional.

Finalització: agost 2018

Les Corts

Reurbanització del c. del Regent Mendieta, entre Riera Blanca i c. del Comte Güell

L’actuació té per objecte renovar aquest tram de carrer per donar prioritat al vianant, en el marc del programa superilles a la Maternitat i San Ramon. Aquest carrer es converteix en una plataforma única i dona continuïtat al tram ja reurbanitzat. També s’hi col·locarà mobiliari urbà, enllumenat amb tecnologia led i nou arbrat.

Finalització: juny 2018

Les Corts

Reurbanització del carrer de Benavent

Tram comprès entre el carrer de Felipe de Paz i l’avinguda de Madrid. L’actuació té per objecte renovar aquest tram de carrer per donar prioritat al vianant, en el marc del programa superilles a la Maternitat i San Ramon. S’actua a la vorera del costat Besòs, s’amplia i s’hi col·loca una franja de parterres amb vegetació i arbrat, amb la corresponent xarxa de reg.

Finalització: maig 2018

Les Corts

Reurbanització del carrer de Fígols, entre els carrers de Lluçà i Joan Güell

Aquesta actuació té per objecte millorar l’accessibilitat de la zona i donar prioritat al vianant. L’actuació consisteix en la ampliació de les voreres, la renovació de l’enllumenat amb tecnologia LED i el soterrament de les xarxes de serveis aèries. També es fa la millora de la xarxa de clavegueram, es col·loca mobiliari urbà i es planta arbrat.

Finalització: maig 2018