Filtra Torna al llistat principal

Les Corts

Reurbanització del carrer de l’Aviació

Aquesta actuació té per objecte pacificar el trànsit rodat i donar prioritat al vianant. L’actuació consisteix en la creació de plataforma única, la renovació de l’enllumenat amb tecnologia LED i el soterrament de les xarxes de serveis aèries. També es fa la millora de la xarxa de clavegueram, s’hi col·loca mobiliari urbà i s’hi planta arbrat.

Finalització: maig 2018

Les Corts

Reurbanització del carrer d’Ardena, tram final fins al carrer d’Eduard Toldrà

Aquesta actuació té per objecte pacificar el trànsit rodat i donar prioritat al vianant. L’actuació consisteix en la creació de plataforma única, la renovació de l’enllumenat amb tecnologia LED i el soterrament de les xarxes de serveis aèries. També es fa la substitució de la xarxa de clavegueram, es col·loca mobiliari urbà i es planta arbrat.

Finalització: maig 2018

Les Corts

Reurbanització de la vorera d’un costat del carrer dels Comtes de Bell·lloc

Al tram entre els carrers d’Evarist Arnús i Marquès de Sentmenat. Aquesta actuació té per objecte augmentar l’espai de vianants ampliant la vorera adjacent del nou equipament, per tal de convertir-lo en un nou centre neuràlgic del barri. També s’hi col·loca nou mobiliari urbà i es desplaça l’arbrat existent, incorporant-ne de nou.

Finalització: abril 2018

Les Corts

Reurbanització del carrer de Tubella

Aquesta actuació té per objecte pacificar el trànsit rodat i donar prioritat al vianant. L’actuació consisteix en la creació de plataforma única, la renovació de l’enllumenat amb tecnologia LED i el soterrament de les xarxes de serveis aèries. També es fa la millora de la xarxa de clavegueram, es col·loca mobiliari urbà i es planta arbrat.

Finalització: abril 2018

Les Corts

Nova àrea de gossos dins els Jardins de Bacardí, travessera de Les Corts, 122

Aquesta actuació té per objecte la reurbanització d’un espai dels jardins de Bacardí per tal de crear una àrea d’esbarjo per a gossos, d’uns 700m². L’actuació preveu la instal·lació de quatre jocs d’agility per a gossos, la col·locació de mobiliari urbà, un abeurador i nova vegetació

Finalització: febrer 2018

Les Corts

Biblioteca al carrer dels Comtes de Bell-lloc

L’actuació ha consistit en la construcció de la biblioteca del districte de les Corts, la biblioteca Montserrat Abelló i Soler, rehabilitant tres edificis industrials existents que s’han conservat. S’han adaptat a la nova distribució i a les normatives vigents. També s’han arranjat les façanes, una d’elles catalogada pel pla de protecció del patrimoni, i les cobertes.

Finalització: octubre 2017