Filtra Torna al llistat principal

Les Corts

Reurbanització de l’avinguda de la Mare de Déu de Lorda

Aquesta actuació té per objecte la implantació de plataforma única amb prioritat per als vianants, per tal de millorar l’accessibilitat a la zona. També es fa el soterrament de les línies aèries existents, s’hi col·loca nou mobiliari urbà, nou arbrat, i s’adequen els sistemes de reg i drenatge.

Finalització: febrer 2015

Les Corts

Millora del carrer d’Eugeni D’Ors

Aquesta actuació consisteix en la remodelació de les voreres i de la calçada per transformar la secció del carrer en plataforma única. Així mateix, es renova l’enllumenat, es planta una nova línia d’arbrat a cada costat i es millora el clavegueram.

Finalització: juny 2014

Les Corts

Reurbanització del carrer del Castell d’Olorda

Aquesta actuació suposa una millora de la mobilitat i de la connectivitat del barri, s’eliminen les escales existents al carrer i es fa l’obertura del carrer al transit rodat amb el carrer de Can Falgàs. També es soterren les línies aèries existents, es fan treballs de millora en el clavegueram, es renova l’enllumenat, el mobiliari urbà i es planta nou arbrat.

Finalització: abril 2014

Les Corts

Reurbanització del carrer Déu i Mata i del passatge de les Cinc Torres

Reurbanització del carrer Déu i Mata, entre el c. Entença i l’avinguda de Sarrià i del passatge de les Cinc Torres, entre els carrers Déu i Mata i del Taquígraf Garriga. S’ha creat una plataforma única, el soterrament de les línies elèctriques i telefòniques aèries, nou enllumenat, nou mobiliari urbà i nova xarxa de clavegueram, entre d’altres.

Finalització: desembre 2013