Filtra Torna al llistat principal

Sant Andreu

Reurbanització de la plaça del Canòdrom

L’objecte és millorar i encabir nous usos, en aquesta plaça, pels veïns i veïnes del barri del Congrés i els Indians. L’actuació consisteix en canviar la dinàmica de la plaça i corregir-ne les deficiències. Es crea una zona per a gossos, d’uns 450m², s’amplia la zona de jocs infantils, en la franja de 6 a 12 anys, es crea un espai lliure de joc i un destinat a un escenari, per a fer-hi actes.

Finalització: juny 2024

Sant Andreu

Remodelació del carrer de Palafrugell i entorns

L’actuació té per objecte la millora de l’accessibilitat de l’àmbit, a tocar del IES Josep Comas i Solà. L’actuació consisteix a renovar el paviment de l’espai per millorar els recorreguts de l’entorn i convertir-lo en una zona per a vianants, afavorint els espais de trobada. A més, s’hi incorpora nou mobiliari urbà i es potencia la infiltració de l’aigua de pluja al paviment

Sant Andreu

Reurbanització de la plaça del Sot dels Paletes

L’objectiu és millorar l’accessibilitat de la plaça, potenciar els seus usos i eliminar les barreres arquitectòniques. L’actuació consisteix en la renovació i ampliació de l’espai de jocs infantils i la creació d’una zona d’estada, amb bancs i cadires, que fa de separador del trànsit rodat. Així, la nova àrea de jocs infantils esdevé més àmplia i accessible. També es renoven l’enllumenat i les instal·lacions de reg i s’hi incorpora mobiliari urbà.

Finalització: abril 2024

Sant Andreu

Millora dels jardins de la plaça de Can Fabra

Es fa la millora d’aquests jardins amb criteris de sostenibilitat. Els treballs consisteixen en la renovació del paviment, l’adequació de l’enllumenat, la renovació i la incorporació de vegetació i de mobiliari urbà, per crear espais d’estada que facilitin les trobades i el descans. També es renova la zona de jocs infantils, on s’hi integren diversos jocs inclusius i s’incorporen noves àrees amb paviments de sorra i cautxú.

Finalització: març 2024

Sant Andreu

Millora del Parc de la Trinitat

Els treballs consisteixen a renovar el paviment malmès per les arrels dels arbres, airejar la gespa, reparar i pintar les parets del frontó, reforçar els murs del parc i millorar el drenatge d’alguns paviments on s’acumula l’aigua. A més, se’n retiren les fileres de xiprers per a fer una placeta lliure per a esdeveniments. També es fa una rehabilitació dels lavabos existents al parc

Finalització: febrer 2024

Sant Andreu

Obres de remodelació dels entorns de la Casa de l’Aigua

Es fan obres de millora als entorns de la Casa de l’Aigua.d’arranjament de l’entorn de la Casa de l’Aigua per tal de recuperar aquest espai públic, potenciar-ne el seu ús i mantenir la naturalitat del lloc. L’actuació consisteix en fer l’espai més accessible creant uns recorreguts transversals, millorar l’àrea de joc infantil i recuperar la font-brollador de la Casa de l’Aigua. També es renova l’enllumenat existent i el sistema de drenatge i s’inclou mobiliari urbà.