Filtra Torna al llistat principal

Sant Andreu

Pacificació d’entorns escolars de les escoles El Sager i EMB Icària

Es pacifica l’entorn escolar de l’Escola El Sagrer i de l’Escola Bressol Municipal Icària. L’objectiu és implementar una millora dels seus accessos i espais immediats, augmentar els espais de trobada i incrementar la seguretat viària. Els treballs principalment són de pintura, col·locació de mobiliari urbà i adequació de l’espai. Aquesta actuació s’emmarca dins el programa Protegim les Escoles, una estratègia de ciutat per tal que les escoles disposin, en el seus accessos, d’un espai públic confortable i saludable i que esdevingui un lloc de trobada per als infants, les seves famílies, i, en general, el veïnatge.

Finalització: maig 2022

Sant Andreu

Pavimentació passeig central de la rambla de Fabra i Puig – entre els carrers Gran de Sant Andreu i Concepció Arenal

L’actuació té per objecte millorar l’accessibilitat en aquest tram de la rambla de Fabra i Puig. Els treballs principals que es duran a terme, són la pavimentació, seguint el model del tram ja finalitzat, la senyalització i la incorporació de nou mobiliari urbà. També s’hi planta arbrat. L’obra s’inicia pel carrer de Concepción Arenal i avançà cap el carrer Gran de Sant Andreu, d’acord amb els trams següents: 1. Entre c.de Concepción Arenal i c. d’Irlanda. 2. Entre c. d’Irlanda i c. de les Monges. 3. Entre c. de les Monges i c. Gran de Sant Andreu. Aquesta actuació és un dels projectes presentats i escollits per la ciutadania en el procés de Pressupostos Participatius.

Sant Andreu

Reurbanització del carrer Gran de Sant Andreu, entre la pl. Mossèn Clapés i el carrer de Joan Torras

Aquests treballs donen continuïtat al tram ja urbanitzat al 2019 i tenen per objecte renovar aquest carrer, per convertir-lo en un eix pacificat de gran qualitat urbana i amb prioritat per a les persones. El carrer queda configurat amb una pavimentació uniforme incorporant una plataforma única amb un increment de l’espai per als vianants i la creació de zones enjardinades. Es renoven i actualitzen els elements de la urbanització com ara el mobiliari urbà, vegetació i xarxes de serveis necessàries.

Sant Andreu

Rehabilitació d’una illa de cases del conjunt de les Cases Barates del Bon Pastor, per acollir un nou equipament

Es rehabilita una illa de cases que forma part del conjunt de les Cases Barates del Bon Pastor, per tal d’acollir un nou equipament per al barri i un espai museu que permeti explicar com ha evolucionat l’habitatge obrer a Barcelona i la vida del veïnat del Bon Pastor. L’emplaçament és a l’illa situada entre els carrers de Barnola, Tàrrega, Bellmunt i Claramunt.