Filtra Torna al llistat principal

andreCiutatEixampleHorta - GuinardóSant Martí

Implantació de carril bici als carrers de Rosselló, Freser i pg. de Maragall, tram entre els carrers d’Olesa i de Los Castillejos

Al c. Rosselló es defineix un carril bici unidireccional i segregat a tocar de la vorera, a l’esquerra de la circulació; al c. Freser, a la dreta; al pg. Maragall dos carrils de circulació unidireccionals, al costat de la vorera, per a cada sentit de la circulació. Primer es fa l’ampliació de la vorera banda mar del c. Freser, i la reordenació de la cruïlla dels carrers Conca i Còrsega, on es crea un espai d’estada amb mobiliari urbà i parterres amb vegetació. Després, es fa la implantació del carril bici a tot l’àmbit.

Sant Martí

Actuacions complementàries via Trajana, entre els carrers de Santander i Binèfar

Es fa la reurbanització d’algunes zones de la via Trajana, entre els carrers de Santander i Binèfar, amb l’objectiu de millorar l’ús de l’espai per al veïnat. L’actuació consisteix en la incorporació d’una àrea amb elements de joc intergeneracionals i inclusius, zones d’estada amb una pèrgola, un quiosc i lavabos. També, es renoven els bancs i l’enllumenat i s’hi incorpora nou mobiliari urbà. A més, es renova la zona de jocs infantils existent i s’hi planta vegetació arbustiva.

Sant Martí

Substitució de la coberta de l’antiga nau industrial del c. de Pallars 217

L’objecte dels treballs és retirar les plaques de fibrociment que configuren la coberta i substituir-la per una de provisional, que protegeixi l’edificació de l’aigua. La retirada del fibrociment es realitza confinant l’espai amb una lona de cobriment, que garanteixi el control de l’extracció, i se segueixen tots els procediments de seguretat que marca la normativa vigent.

Finalització: novembre 2022