Filtra Torna al llistat principal

Sant Martí

Substitució de la coberta de l’antiga nau industrial del c. de Pallars 217

L’objecte dels treballs és retirar les plaques de fibrociment que configuren la coberta i substituir-la per una de provisional, que protegeixi l’edificació de l’aigua. La retirada del fibrociment es realitza confinant l’espai amb una lona de cobriment, que garanteixi el control de l’extracció, i se segueixen tots els procediments de seguretat que marca la normativa vigent.

Sant Martí

Pacificació d’entorns escolars Escola Dovella

Es pacifica l’entorn escolar de l’Escola Dovella. L’objectiu és implementar una millora dels seus accessos i espais immediats, augmentar els espais de trobada i incrementar la seguretat viària. Els treballs principalment són de pintura, col·locació de mobiliari urbà i adequació de l’espai. Aquesta actuació s’emmarca dins el programa Protegim les Escoles, una estratègia de ciutat per tal que les escoles disposin, en el seus accessos, d’un espai públic confortable i saludable i que esdevingui un lloc de trobada per als infants, les seves famílies, i, en general, el veïnatge.

Finalització: maig 2022

Sant Martí

Rehabilitació de la nau “E” del recinte de Palo Alto per ubicar-hi una incubadora d’empreses creatives

Es fa la rehabilitació de la nau “E” del recinte de Palo Alto, ubicada al carrer dels Ferrers 11-15, que acull una incubadora d’indústries creatives, amb l’objectiu de recuperar aquest edifici fabril d’interès patrimonial. Així, es dona resposta a un nou programa d’equipament públic i convertir Palo Alto en el nou espai de referència de l’emprenedoria creativa de la ciutat. Es duen a terme treballs de rehabilitació del conjunt de les façanes de l’edifici i la reforma interior de les quatre plantes de la nau E01 i de la planta tercera de la nau E02. També es fa una petita actuació d’urbanització en l’espai del pati adjacent a l’edifici.

Sant Martí

Millora del carrer de Xavier Nogués i adequació de l’enllumenat d’un tram del carrer d’Alfons el Magnànim

L’actuació té per objecte crear un espai més accessible per als veïns i veïnes de l’entorn, per tal d’afavorir-ne els itineraris. L’actuació consisteix en la renovació del paviment, incorporant plataforma única, la instal·lació de nou enllumenat, nou mobiliari urbà i s’adequa la xarxa de clavegueram del carrer de Xavier Nogués i del passatge comercial. A més s’hi planta nou arbrat. També es renova l’enllumenat del costat Llobregat del carrer d’Alfons el Magnànim, entre els carrers de Cristóbal de Moura i Llull. D’altra banda, per tal de millorar la mobilitat, es construeix una rampa d’accés des de la rambla de Prim cap al Centre d’Atenció Primària Besòs.

Finalització: abril 2022

Sant Martí

Reurbanització del carrer de Binèfar entre la via Trajana i la rambla de Prim

L’actuació té per objecte millorar l’accessibilitat i donar prioritat al vianant, en aquest tram del carrer de Binèfar. Es fa la renovació del paviment, proporcionant espais d’estada i descans per al veïnat i la incorporació de mobiliari urbà. També se’n fa l’adequació de l’enllumenat als requeriments actuals d’eficiència energètica. A més, s’hi millora el sistema de recollida d’aigües, s’hi col·loquen nous embornals i se n’adequa el col·lector existent.

Sant Martí

Reurbanització del lateral de la Gran Via a l’entorn de l’Escola Casas

Es reurbanitza l’espai que envolta el centre escolar, per tal de donar prioritat als vianants i oferir a l’alumnat i als pares i mares un accés segur a l’escola. S’actua al lateral muntanya de la Gran Via entre el c. de Bilbao i la rambla del Poblenou. S’amplia la vorera, es guanya un carril bici, s’hi planta arbrat i s’instal·la una nova parada de bus escolar. Després de les obres, aquest tram només tindrà un carril per a busos, taxis i veïnat. També es reurbanitza la plaça entre els carrers de Guatemala, Joan de Malta, Monturiol i la Gran Via, on es fan uns itineraris interiors,una àrea de jocs infantils i d’estada amb parterres i nou arbrat.