Filtra Torna al llistat principal

Sant Martí

Manteniment de l’edifici al carrer de Roc Boronat, 99-115

L’actuació consisteix principalment en l’execució de treballs de salvaguarda i de manteniment de l’edifici d’oficines en desús. Es fa la consolidació estructural de les façanes, la instal·lació d’enllumenat, la millora de l’estanquitat i se substitueixen els baixants malmesos, entre d’altres actuacions.

Sant Martí

Millora per reparar i repavimentar la plaça dels Porxos

L’actuació té per objecte corregir les filtracions d’aigua i altres patologies associades a aquestes filtracions, de l’aparcament soterrat a la plaça dels Porxos. L’actuació consisteix en la retirada de la pavimentació actual de la plaça, així com el mobiliari urbà existent, per poder actuar en la part danyada i fer una reparació en profunditat amb una nova impermeabilització. Posteriorment, l’actuació es completa amb una nova pavimentació i la col·locació del mobiliari urbà.

Sant Martí

Reurbanització del carrer de Pallars, entre els carrers de la Marina i Joan d’Àustria

L’obra té per objecte millorar l’accessibilitat i donar prioritat al vianant, en aquest tram del carrer de Pallars i així, donar continuïtat al tram ja reurbanitzat, entre el carrer Joan d’Àustria i el carrer Pamplona. L’actuació consisteix en l’ampliació de les voreres, la incorporació de mobiliari urbà i la instal·lació de nou enllumenat. També es fa la plantació d’arbrat amb la seva corresponent xarxa de reg i se soterren les línies aèries de serveis existents. A més s’hi col·loquen nous embornals i s’adequa el col·lector existent.

Sant Martí

Reurbanització de la via Trajana entre els carrers de Santander i Binèfar

Aquesta actuació té per objecte la reordenació de l’espai per tal de pacificar el trànsit rodat, millorar l’accessibilitat dels vianants i proporcionar espais d’estada i d’esbarjo per al veïnatge. L’actuació consisteix a incorporar pistes de petanca, una zona de gossos i horts urbans. A més, s’instal·la nou mobiliari urbà i es fa la plantació de vegetació i nou arbrat, s’adequa l’enllumenat als requeriments d’eficiència actuals i es millora la xarxa de clavegueram.

Finalització: agost 2021

Sant Martí

Millora del carrer de Xavier Nogués i adequació de l’enllumenat d’un tram del carrer d’Alfons el Magnànim

L’actuació té per objecte crear un espai més accessible per als veïns i veïnes de l’entorn, per tal d’afavorir-ne els itineraris. L’actuació consisteix en la renovació del paviment, incorporant plataforma única, la instal·lació de nou enllumenat, nou mobiliari urbà i s’adequa la xarxa de clavegueram del carrer de Xavier Nogués i del passatge comercial. A més s’hi planta nou arbrat. També es renova l’enllumenat del costat Llobregat del carrer d’Alfons el Magnànim, entre els carrers de Cristóbal de Moura i Llull. D’altra banda, per tal de millorar la mobilitat, es construeix una rampa d’accés des de la rambla de Prim cap al Centre d’Atenció Primària Besòs.

Sant Martí

Remodelació de l’av. Meridiana. Tram Mallorca – Navas /Estivill

Aquesta actuació té per objecte convertir, un nou tram de l’avinguda, en un eix cívic que afavoreixi la connexió dels barris. Així es dona continuïtat a la remodelació ja executada, en el tram entre Aragó i Mallorca. La reforma de la Meridiana suposa, com es pot veure al tram ja reurbanitzat, més espai per als vianants, guanyar zones d’estada per al veïnat, la creació de noves zones verdes amb la plantació de vegetació i nou arbrat i es redueixen els carrils de circulació. Amb aquesta actuació, a més, es potencia l’ús de la bicicleta amb la incorporació d’un carril que discorre en doble sentit per l’eix central, franquejat per dues alineacions amb arbrat i vegetació. També es dur a terme la renovació de la il·luminació, la millora de la xarxa de clavegueram i la implantació de nou mobiliari urbà.