Filtra Torna al llistat principal

Sant Martí

Millora de la connectivitat del pont del carrer de Santander i entorns

Es fan obres al pont del carrer de Santander i entorns amb les quals es millora la connectivitat de vianants i bicicletes entre els barris de la Verneda i la Pau i el del Bon Pastor. Les obres consisteixen en la construcció de dues passeres adjacents al pont existent, que acullen les voreres i un nou carril bici unidireccional, a cada banda, entre d’altres millores. La calçada del pont roman com fins ara, amb un carril de circulació per sentit. A més, s’incorpora mobiliari urbà, enllumenat, parterres amb vegetació i s’hi planta nou arbrat. També es millora el drenatge de les aigües pluvials de l’àmbit d’actuació.

Sant Martí

Rehabilitació de la Nau Foseco, recinte industrial l’Escocesa

Es rehabilita la nau Foseco, recinte industrial de l’Escocesa, es tracta d’una nau amb coberta a dues aigües. La seva rehabilitació conservarà i protegirà al màxim els elements estructurals. Es manté la volumetria original de la nau, i es proposen unes divisions entre taller que siguin mòbils i que no arribin al sostre per mantenir la visió interior de tot el conjunt. A les façanes es recuperen les obertures originals. El nou programa que s’ubicarà en aquesta nau serà un centre de creació artística, basat principalment en les arts plàstiques. La nau acollirà tallers per artistes, una galeria expositiva, que estarà complementat per la sala d’instal·lacions i pel passadís de circulació.

Sant Martí

Treballs per reparar i repavimentar la plaça dels Porxos

L’actuació té per objecte corregir les filtracions d’aigua i altres patologies associades a aquestes filtracions, de l’aparcament soterrat a la plaça dels Porxos. L’actuació consisteix en la retirada de la pavimentació actual de la plaça, així com el mobiliari urbà existent, per poder actuar en la part danyada i fer una reparació en profunditat amb una nova impermeabilització. Posteriorment, l’actuació es completa amb una nova pavimentació i la col·locació del mobiliari urbà.

Finalització: juliol 2022

Sant Martí

Nou accés al Port Olímpic

Es crea un nou accés per a vianants i vehicles al Port Olímpic, que es convertirà en la nova porta d’entrada a aquest espai. El nou accés es farà des de l’avinguda del Litoral, als peus de la torre Mapfre, i permetrà salvar el desnivell que hi ha entre la cota de la ciutat i el port. El vial desembocarà entre els antics locals d’oci nocturn.

Sant Martí

Pacificació d’entorns escolars Escola Dovella

Es pacifica l’entorn escolar de l’Escola Dovella. L’objectiu és implementar una millora dels seus accessos i espais immediats, augmentar els espais de trobada i incrementar la seguretat viària. Els treballs principalment són de pintura, col·locació de mobiliari urbà i adequació de l’espai. Aquesta actuació s’emmarca dins el programa Protegim les Escoles, una estratègia de ciutat per tal que les escoles disposin, en el seus accessos, d’un espai públic confortable i saludable i que esdevingui un lloc de trobada per als infants, les seves famílies, i, en general, el veïnatge.

Finalització: maig 2022

Sant Martí

Rehabilitació de la nau “E” del recinte de Palo Alto per ubicar-hi una incubadora d’empreses creatives

Es fa la rehabilitació de la nau “E” del recinte de Palo Alto, ubicada al carrer dels Ferrers 11-15, que acull una incubadora d’indústries creatives, amb l’objectiu de recuperar aquest edifici fabril d’interès patrimonial. Així, es dona resposta a un nou programa d’equipament públic i convertir Palo Alto en el nou espai de referència de l’emprenedoria creativa de la ciutat. Es duen a terme treballs de rehabilitació del conjunt de les façanes de l’edifici i la reforma interior de les quatre plantes de la nau E01 i de la planta tercera de la nau E02. També es fa una petita actuació d’urbanització en l’espai del pati adjacent a l’edifici.