Filtra Torna al llistat principal

Sant Martí

Creació d’una zona de jocs infantils al carrer d’Alfons el Magnànim, entre els carrers de Cristóbal de Moura i Ferrer Bassa

Es fa la creació d’una zona de jocs infantils en aquest tram del carrer d’Alfons el Magnànim, al costat Llobregat. L’actuació consisteix en els treballs necessaris per executar aquest espai de lleure per a les nenes i els nens. També, es renova la vorera adjacent, s’hi col·loca mobiliari urbà i parterres amb vegetació.

Finalització: agost 2023

Sant Martí

Construcció equipament carrer Alfons el Magnànim 59

Es construeix un nou equipament, una vegada finalitzat l’enderroc de l’antic Cinema Pere IV. El nou edifici, que consta de planta baixa, sis plantes pis i soterrani, acull una biblioteca, l’ampliació del CAP Besòs i una sala polivalent. A més, és eficient des del punt de vista energètic i mediambiental. La voluntat del nou equipament és millorar i apropar els equipaments públics al veïnat del barri del Besòs i el Maresme.

Sant Martí

Rehabilitació de la masia de Can Miralletes

Es fa la rehabilitació d’aquesta masia, a l’interior dels jardins de Can Miralletes, entre els carrers de Sant Antoni Maria Claret, Conca i Indústria. Els treballs que es duen a terme són la consolidació estructural i la redistribució dels espais interiors. També es fa l’adequació de l’accés a l’exterior, per acollir nous serveis auxiliars als jardins. A més, s’adeqüen les façanes i les cobertes, mantenint l’aspecte actual de la masia.

Finalització: maig 2023

Sant Martí

Reurbanització del lateral de la Gran Via a l’entorn de l’Escola Casas

Es reurbanitza l’espai que envolta el centre escolar, per tal de donar prioritat als vianants i oferir a l’alumnat i als pares i mares un accés segur a l’escola. S’actua al lateral muntanya de la Gran Via entre el c. de Bilbao i la rambla del Poblenou. S’amplia la vorera, es guanya un carril bici, s’hi planta arbrat i s’instal·la una nova parada de bus escolar. Després de les obres, aquest tram només tindrà un carril per a busos, taxis i veïnat. També es reurbanitza la plaça entre els carrers de Guatemala, Joan de Malta, Monturiol i la Gran Via, on es fan uns itineraris interiors,una àrea de jocs infantils i d’estada amb parterres i nou arbrat.

Finalització: febrer 2023