Filtra Torna al llistat principal

Sant Martí

Actuacions complementàries via Trajana, entre els carrers de Santander i Binèfar

Es fa la reurbanització d’algunes zones de la via Trajana, entre els carrers de Santander i Binèfar, amb l’objectiu de millorar l’ús de l’espai per al veïnat. L’actuació consisteix en la incorporació d’una àrea amb elements de joc intergeneracionals i inclusius, zones d’estada amb una pèrgola, un quiosc i lavabos. També, es renoven els bancs i l’enllumenat i s’hi incorpora nou mobiliari urbà. A més, es renova la zona de jocs infantils existent i s’hi planta vegetació arbustiva.

Sant Martí

Substitució de la coberta de l’antiga nau industrial del c. de Pallars 217

L’objecte dels treballs és retirar les plaques de fibrociment que configuren la coberta i substituir-la per una de provisional, que protegeixi l’edificació de l’aigua. La retirada del fibrociment es realitza confinant l’espai amb una lona de cobriment, que garanteixi el control de l’extracció, i se segueixen tots els procediments de seguretat que marca la normativa vigent.

Finalització: novembre 2022

Sant Martí

Reurbanització del carrer de Binèfar entre la via Trajana i la rambla de Prim

L’actuació té per objecte millorar l’accessibilitat i donar prioritat al vianant, en aquest tram del carrer de Binèfar. Es fa la renovació del paviment, proporcionant espais d’estada i descans per al veïnat i la incorporació de mobiliari urbà. També se’n fa l’adequació de l’enllumenat als requeriments actuals d’eficiència energètica. A més, s’hi millora el sistema de recollida d’aigües, s’hi col·loquen nous embornals i se n’adequa el col·lector existent.

Finalització: novembre 2022

Sant Martí

Construcció de la biblioteca Gabriel García Márquez

Es construeix la biblioteca Gabriel García Márquez, que s’ubicarà a l’espai de la cantonada dels carrers de Concili de Trento i del Treball. El nou edifici consta de planta soterrani, planta baixa i tres pisos, articulats entre sí per un pati triangular, on es prioritzarà l’entrada de llum natural. L’accés a la biblioteca es fa per una placeta dotada de mobiliari urbà que serveix alhora, com a zona d’estada.

Finalització: octubre 2022