Filtra Torna al llistat principal

Sant Martí

Remodelació del Museu de Ciències Naturals

El Museu Nacional de Ciències Naturals de Catalunya, se situa a l’Espai Blau de l’Edifici Fòrum, projectat i construït en el seu moment per els arquitectes Herzog i de Meuron SL. Hi ha una sala principal, sala d’exposició permanent i una sala d’exposicions temporals, a les zones més properes als angles, que són les de més alçada i millor il.luminació, s’aprofita totes les possibilitats expressives de l’edifici.

Finalització: febrer 2011

Sant Martí

Remodelació del Centre de Barri Besòs

A nivell general: La reforma és integral de tot el local, enderrocant-se totes les divisòries, els falsos sostres i els lavabos. S’eliminen totes les instal·lacions actuals (línies elèctriques i quadre, tota la instal·lació de gas i calderes, la xarxa d’aigua, les màquines de clima, i les altres instal·lacions d’intrusió, telefonia i contraincendis). El local s’adaptarà a la supressió de barreres arquitectòniques.

Finalització: febrer 2011

Sant Martí

Millora del poliesportiu La Palmera

Es millora la coberta de la pista poliesportiva La Palmera, al districte de Sant Martí i s’adapta a la normativa vigent. Durant el dia la coberta recull la llum natural que necessita i descarta la innecessària. A la nit, s’il·lumina de manera artificial, zenitalment, sense permetre que això afecti als veïns. Es conserven els dos accessos existents, un per a espectadors i l’altre per a esportistes. La pista es recol·loca de tal manera que permet el seu pas cap als vestidors.

Finalització: gener 2011

Sant Martí

Soterrament de línies al carrer Maresme, entre els carrers de Llull i Pallars

S’han soterrat les línies d’electricitat, telefonia i enllumenat públic del carrer Maresme, entre el carrer Llull i el carrer Pallars. Els beneficis de l’actuació consistiteixen en la renovació de la instal·lació del cablejat, major fiabilitat, estèticament el carrer queda més ordenat i més protecció i seguretat per al ciutadà.

Finalització: gener 2011

Sant Martí

Urbanització de l’esplanada Fòrum

La urbanització de l’Esplanada Fòrum 3ª fase, iniciada el 2004, recull el conjunt d’actuacions previstes per a després del Fòrum de les Cultures 2004 que completen l’Esplanada del Fòrum . Aquest conjunt d’actuacions comprèn la urbanització del fragment d’esplanada fins a la vora de la depuradora, així com l’execució d’una sèrie d’elements nous (xemeneies, rampes…). La superfície total urbanitzada en aquesta tercera fase de 15.730 m2.

Finalització: desembre 2010

Sant Martí

Aparcament a la plaça de les Glòries

Construcció d’un aparcament públic de rotació de 336 places (3 plantes). La construcció d’aquest aparcament forma part de la futura transformació de la plaça de les Glòries, que persegueix canviar el seu caràcter actual, eminentment automobilístic, per un espai públic recuperat per al barri i per als vianants.

Finalització: gener 2010