Filtra Torna al llistat principal

Sant Martí

Equipament cultural Oliva Artés. El nou centre d’història contemporània

Amb la nova seu del MUHBA s’atrau, de forma natural, els fluxos que generen, tan el Parc Central, com la xarxa de centres culturals del Poblenou. El nou espai ofereix una visió integrada i comprensiva de les formes i ritmes del desenvolupament tècnic, social, econòmic i cultural de Barcelona.

Finalització: desembre 2012

Sant Martí

Construcció d’una biblioteca a Sant Martí

S’adequa part de la superfície del Centre del Disseny per a la implantació de la biblioteca. La biblioteca s’organitza en dues plantes i es situa en la zona oest de l’edifici, sota la plaça de les Glòries, just a sobre del Centre de Documentació del DHUB. L’accés a la Biblioteca es fa des del vestíbul principal de l’edifici a través d’una gran superfície vidriada. La biblioteca té 1.700 m2 de superfície útil (2.080 m2 construïda).

Finalització: juliol 2012

Sant Martí

Construcció del Centre del Disseny Hub Barcelona

Es construeix un nou centre de l’Institut de Cultura de Barcelona destinat a promoure el coneixement i bon ús del món del disseny. El Centre allotja les diverses col·leccions d’arts aplicades (arts decoratives i grafiques i tèxtil i indumentària). És un edifici singular, sota rasant on s’allotjen les grans sales d’exposició, l’àrea d’investigació i ensenyament i la sala d’actes. La il·luminació natural s’aconsegueix mitjançant un fossar amb un gran llac com a protagonista.

Finalització: maig 2012

Sant Martí

Soterrament de les línies aèries al carrer Maresme, entre els carrers de C. de Moura i Marroc

S’han soterrat les línies aèries de telefonia, elèctrica i d’enllumenat públic al carrer Maresme, entre el c. Cristóbal de Moura i el c. Marroc. Els beneficis de l’actuació consistiteixen en la renovació de la instal·lació del cablejat, major fiabilitat, estèticament el carrer queda més ordenat i més protecció i seguretat per al ciutadà.

Finalització: febrer 2012

Sant Martí

Segona fase del talús de Prim

Finalitzades les obres de reurbanització del talús de la Rambla Prim amb el carrer Bernat Metge es fa l’execució d’una estació nova de bombejament de les aigües de la zona del talús cap al col.lector de Rambla Prim. Construcció d’un dipòsit d’aigües de suport a les bombes per casos de pluges intenses. Acabament de les rampes i escales de la part més propera a Gran Via, i tractament definitiu del paviment de la part inferior del talús.

Finalització: desembre 2011

Sant Martí

Urbanització de l’eix urbà Fòrum-Sagrera

La urbanització del nou eix urbà definit per la Ronda Sant Raimon de Penyafort i la Via Trajana permet resoldre la connectivitat entre els barris del Sud-est del Besòs (Àrea Fòrum) i la Sagrera, on s’ubicarà la nova Estació de l’AVE. L’execució de l’eix Fòrum – Sagrera es duu a terme en diferents fases. El tram II, St. Raimon de Penyafort entre Llull i Cristóbal de Moura, es va inaugurar al gener de 2011.

Finalització: desembre 2011