Filtra Torna al llistat principal

Sant Martí

Adequació del c. dels Almogàvers entre l’av. Meridiana i el c. J. d’Àustria

Aquesta actuació té per objecte l’ampliació de les voreres, la ordenació dels vials i la nova pavimentació de la calçada, per tal de millorar l’accessibilitat a tot l’àmbit. També s’hi col·loca nou mobiliari urbà, s’instal·la nou enllumenat, i es renoven els sistemes de reg i drenatge.

Finalització: setembre 2014

Sant Martí

Millora del passatge del Puig Madrona

Aquesta actuació consisteix en la remodelació de les voreres i de la calçada, transformant la secció del carrer en plataforma única per tal de millorar-ne l’accessibilitat. Així mateix, es renova l’enllumenat, es planta una nova línia d’arbrat i es millora el mobiliari urbà.

Finalització: agost 2014

Sant Martí

Millores a l’interior de l’illa de l’avinguda Diagonal, 60

Aquesta actuació consisteix en la urbanització de l’illa interior formada per la finca de l’avinguda Diagonal núm. 60 i l’edifici del Centre Educatiu Montseny-Poblenou. Així mateix, es duu a terme l’execució de la xarxa d’aigües pluvials, la renovació de l’enllumenat i la plantació de nou arbrat amb la millora de la xarxa de reg.

Finalització: juliol 2014

Sant Martí

Rehabilitació d’un edifici per al Centre de Serveis Socials Verneda

Es fa la reforma interior de l’edifici situat a la plaça Eduard Torroja número 17. El nou edifici allotja el Centre de Serveis Socials Verneda, que estava al carrer de Selva de Mar, 215. Aquesta actuació inclou també, la rehabilitació de la façana.

Finalització: juny 2014

Sant Martí

Remodelació de la zona verda compresa entre la Gran Via, Perú i Selva de Mar

Es fa la reordenació de la zona verda que consisteix principalment en renovar els paviments, els acabats dels parterres, el mobiliari urbà i el sistema d’enllumenat, millorar i reubicar la zona de jocs infantils, eliminar desnivells i graons i renovar la vegetació introduint nous exemplars. Tot això amb l’objectiu de potenciar els espais de trobada, facilitar els recorreguts dels vianants i potenciar la imatge de jardí.

Finalització: març 2014