Filtra Torna al llistat principal

Sant Martí

Reforma del Casal de Gent Gran Joan Maragall

Es fa la rehabilitació integral del Casal de Gent Gran Joan Maragall, al carrer de Bermejo número 1-5. L’actuació consisteix en la reforma integral en l’interior, a excepció de la pintura de façana i reixes, els sostres s’aïllaran acústicament i les instal·lacions i sanejament s’executaran de nou i segons normativa.

Finalització: desembre 2013

Sant Martí

Enderroc parcial de les naus annexes de Ca l’Alier

L’actuació consisteix en l’enderroc de les naus annexes de l’antiga fàbrica Ca L’Alier situades en els carrers Pere IV i carrer Fluvià. Els treballs de demolició inclouen la recuperació dels materials.

Finalització: desembre 2013

Sant Martí

Adequació del carrer de la Llacuna entre la Gran Via i el carrer Tànger

Aquestes tasques s’emmarquen dins les actuacions de millora de la mobilitat associades al projecte d’enderroc de l’anella viària de la plaça de les Glòries. En una 1a fase, es fa la demolició de la mitjana i la terciana de la banda mar de la Gran Via. En una 2a fase, s’ha adequat aquest tram del carrer per tal que es produeixi un canvi de sentit de la circulació, amb l’objectiu de donar continuïtat a tot el carrer de la Llacuna i connectar-ho amb el tronc central de la Gran Via.

Finalització: novembre 2013

Sant Martí

Escola, equipament pel barri i aparcament a Sant Martí

L’edifici destinat a escola, que està en funcionament des de gener de 2013, a un equipament pel barri i un aparcament, que també està en marxa, es troba situat a la Rambla del Poblenou 128-130 i té una superfície de 3.366 m2. L’equipament, de 12.015 m2 de superfície construïda, es desenvolupa en sis nivells, de planta -2 a sotacoberta. Els accessos estan clarament diferenciats. L’accés rodat a l’aparcament és a de la Rambla del Poblenou.

Finalització: maig 2013

Sant Martí

Equipament cultural Oliva Artés. El nou centre d’història contemporània

Amb la nova seu del MUHBA s’atrau, de forma natural, els fluxos que generen, tan el Parc Central, com la xarxa de centres culturals del Poblenou. El nou espai ofereix una visió integrada i comprensiva de les formes i ritmes del desenvolupament tècnic, social, econòmic i cultural de Barcelona.

Finalització: desembre 2012