Filtra

Sarrià - Sant Gervasi

Urbanització del carrer Putxet, entre c. Balmes i la Rda del Mig

S’urbanitza el carrer Putxet entre carrer Balmes i la Ronda del Mig. S’incorpora nou arbrat, nou mobiliari urbà i nova senyalització. Entre el carrer Rio Rosas i la Ronda del Mig, es crea una plataforma única i entre el carrer Rio Rosas i el carrer de Balmes, s’amplien les voreres fent una calçada convencional.

Finalització: Octubre 2011

Sant Martí

Remodelació del carrer Alfons el Magnànim

Remodelació del carrer Alfons el Magnànim, entre Lluís Dalmau i passatge de Prim. L’actuació es divideix en dues parts. Tram1: Substitució total del paviment existent, reposició del mobiliari urbà i la millora dels espais de joc infantil. Tram 2: Millores d’accessibilitat a la sortida del Metro i millores en el paviment.

Finalització: Octubre 2011

Sant Andreu

Remodelació de la plaça Orfila

Amb la intervenció, es preten reordenar aquesta zona seguint en part els criteris d’organització, tant viària com de vianants de la plaça Orfila. Es milloren totes les zones de pas de vianants, ampliant les voreres en alguns punts i resolent tots els problemes d’acessibilitat. Es renova el mobiliari urbà i a la substitució de l’enllumenat públic existent.

Finalització: Juny 2011

Sants - Montjuïc

Millora de l’accessibilitat del barri de Can Clos

Remodelació del barri de Can Clos amb una sèrie d’actuacions públiques encaminades a millorar Can Clos. L’actuació ha consistit en fer la nova pavimentació, la instal·lació de nou mobiliari urbà, millora en la jardineria i els serveis (xarxa elèctrica, telefònica i alimentació de l’enllumenat públic). També s’ajardina la vessant de la muntanya en el tram inclòs entre Alts Forns i el passatge de Can Clos i es millora l’accessibilitat al Club Natació Montjuïc.

Finalització: Juny 2011

Sants - Montjuïc

Remodelació de la plaça Herenni i entorns

Es fa el tractament dels paviments,s’inclou nou arbrat, la renovació de l’enllumenat públic i s’incorpora nou mobiliari urbà. També se soterren les línies aèries i s’hi crea una zona de jocs infantils. L’àmbit de la intervenció abasta el carrer Callao, carrer Torre d’en Damians, carrer del Forn, carrer de Llobet i Plaça Herenni.

Finalització: Juny 2011

Sant Andreu

Nova biblioteca José Barbero a Trinitat Vella

Està projectat com un edifici de tres plantes destinades a diversos usos blibliotecaris. A la planta baixa hi ha la recepció, préstec i zona de visites, la sala polivalent i d’actes i una zona infantil. A la planta pis hi ha la zona de música i obres de consulta general. La planta segona hi haurà la zona de treball intern, amb una sala de descans.

Finalització: Juny 2011