Filtra

Sant Martí

Plataforma del futur Zoo Marí

Es fa la construcció de la plataforma del futur Zoo marí en el front litoral de Barcelona, així com diverses infraestructures d’oci relacionades amb el mar. 230.000 m2 de béns de domini públic marítimo-terrestre.

Finalització: Març 2011

Sant Martí

Urbanització del carrer Xifré, entre els carrers de Rosselló i València

La remodelació consisteix en la millora de l’accessibilitat eliminant les barreres arquitectòniques existents a nivell de paviments, ampliació de les voreres existents per tal d’augmentar l’espai destinat al vianant, plantació de nou arbrat, renovació de l’enllumenat públic i millora de les xarxes amb soterrament de les línies aèries, entre d’altres.

Finalització: Març 2011

Sant Andreu

Remodelació de la plaça Baró de Viver

Es fa l’adequació de tota la superfície de l’aparcament, la reurbanització de la resta de la plaça respectant al màxim la plantació actual d’arbrat i millorant en lo possible els accessos i recorreguts de la plaça. Aquestes actuacions van acompanyades de la realització de noves xarxes de serveis: enllumenat, adequació de la xarxa de clavegueram i reg.

Finalització: Març 2011

Sarrià - Sant Gervasi

Remodelació de la Ronda del Mig

La Ronda del Mig és una de les xarxes bàsiques de la ciutat que està en fase de remodelació per trams. El tram entre c. Balmes i c. Puig Reig ja està finalitzat. En aquest tram també s’hi ha construït un aparcament al subsòl de la pl. Josep Amat amb una capacitat de 255 places. Les obres del tram Via Augusta i el c. Mandri es vàren iniciar al novembre de 2009. La darrera fase serà el tram entre els carrers Mandri i Balmes.

Finalització: Març 2011

Sant Martí

Millora del poliesportiu Clot de la Mel

Es fa la reforma, ampliació i millora de la pista poliesportiva Clot de la Mel. Amb aquesta actuació es pretén adaptar els vestidors de la pista poliesportiva a la normativa vigent, ampliar la pista i reformar tota la coberta.

Finalització: Març 2011

Sants - Montjuïc

Parc de bombers del port

El nou Parc del Port dona servei al Port, Ciutat Vella, Sants-Montjuïc i Sant Antoni. El parc té capacitat per un màxim de 34 efectius per torn. El parc comta amb 3.012 metres quadrats dividits en dues plantes. A la primera planta se situarà l’hangar, a la planta baixa hi hauran tres magatzems i la segona planta del parc s’estendrà en forma de voladís.

Finalització: Març 2011