Filtra

Sant Martí

Remodelació vestidors del Club Esportiu Júpiter

L’estat de les graderies del camp de futbol, tenien filtracions cap a l’interior dels vestidors que es troben situats en l’espai sota grades, per això se solucionen els problemes existents i alhora s’aprofita per a realitzar la remodelació dels vestidors en conjunt per tal d’adaptar-los a les necessitats reals del club.

Finalització: maig 2011

Les Corts

Nou edifici de vestidors al poliesportiu Arístides Maillol

Es fa la construcció d’una edificació que s’integra als actuals vestidors de les instal·lacions esportives i la coberta de la pista poliesportiva existents, així com els nous serveis complementaris de la pista per tal de respondre als nous requeriments funcionals del propi equipament. També es fa la ordenació de l’espai exterior fent que quedi integrat en l’enton.

Finalització: maig 2011

Sarrià - Sant Gervasi

Casal per al barri i l’Associació de Veïns a Can Rectoret

El nou edifici acull el Casal de Barri de Can Rectoret i l’Associació de Veïns. L’equipament s’ubica al carrer Via Làctia i, adaptant-se a la topografia existent, crea una plaça que permet l’accés a l’interior de l’edifici a peu pla. Un cop dins l’edifici trobem la zona de distribució general, la qual ens condueix al Casal de Barri o a l’Associació de Veïns. Cadascun d’aquests dos usos té un accés independent i segregat.

Finalització: abril 2011

Sarrià - Sant Gervasi

Reurbanització dels entorns de la plaça de la Torre

Es fa la remodelació dels carrers Camps i Fabrés, Mare de Déu de Gràcia, Mossèn Xiró, Sant Magí, Montroig, de la Torre i Plaça de la Torre. Les actuacions consisteixen en la creació d’una plataforma única del carrer, eliminació de l’aparcament en superfície, soterrar les línies aéries existents, millorar el sistema de recollida d’aigües i, si cal, la xarxa de clavegueram, millorar de l’enllumenat públic, reordenar i complementar el mobiliari urbà i la vegetació.

Finalització: abril 2011

Sant Martí

Remodelació del talús a Rambla Prim

Es reurbanitza el talús de la Rambla Prim amb el carrer Bernat Metge. Es millora l’accés entre les dues plataformes amb rampes i escales adaptades, es minimitza l’impacte de la rampa per a vehicles, es millora la jardineria de la zona. Fer accessible la zona a cota inferior per a vehicles d’emergències. Es fa la instal·lació de la xarxa d’enllumenat per millorar el comfort i la seguretat de l’ambit.

Finalització: abril 2011

Sant Martí

Plataforma del futur Zoo Marí

Es fa la construcció de la plataforma del futur Zoo marí en el front litoral de Barcelona, així com diverses infraestructures d’oci relacionades amb el mar. 230.000 m2 de béns de domini públic marítimo-terrestre.

Finalització: març 2011