Filtra

Sant Martí

Remodelació del Museu de Ciències Naturals

El Museu Nacional de Ciències Naturals de Catalunya, se situa a l’Espai Blau de l’Edifici Fòrum, projectat i construït en el seu moment per els arquitectes Herzog i de Meuron SL. Hi ha una sala principal, sala d’exposició permanent i una sala d’exposicions temporals, a les zones més properes als angles, que són les de més alçada i millor il.luminació, s’aprofita totes les possibilitats expressives de l’edifici.

Finalització: febrer 2011

Horta - Guinardó

Urbanització de la Rda del Guinardó. Tram Sardenya-Cartagena

Finalitzat l’enderroc del viaducte, s’urbanitza la Ronda del Guinardó. L’objectiu és acabar amb l’autopista urbana elevada per convertir-la en un espai de convivència de cotxes, transport públic, bicicletes i vianants. Es millora la connexió entre els desnivells existents, als carrers Cartagena i Castillejos, mitjançant la construcció d’escales i rampes i la instal·lació de dues escales mecàniques i dos ascensors, entre d’altres.

Finalització: febrer 2011

Sant Martí

Remodelació del Centre de Barri Besòs

A nivell general: La reforma és integral de tot el local, enderrocant-se totes les divisòries, els falsos sostres i els lavabos. S’eliminen totes les instal·lacions actuals (línies elèctriques i quadre, tota la instal·lació de gas i calderes, la xarxa d’aigua, les màquines de clima, i les altres instal·lacions d’intrusió, telefonia i contraincendis). El local s’adaptarà a la supressió de barreres arquitectòniques.

Finalització: febrer 2011

Sarrià - Sant Gervasi

Remodelació de la plaça Ventura i Gassol

Arranjament de la Pl. de Ventura i Gassol, que completa la millora de l’eix cívic que formen el carrer Pàdua, la plaça i el carrer del Marquès de Santa Ana. Es millora l’accessibilitat a la plaça i la mobilitat dins els seus espais. Es fa la creació d’un nou espai per a jocs infantils. Es mantenen els elements vegetals que donen caràcter a la plaça i es crea una nova xarxa de reg. També es millora la comunicació a peu entre els carrers Pàdua i Marquès de Santa Ana.

Finalització: febrer 2011

Sants - Montjuïc

Reurbanització dels carrers Sant Germà i Sant Ferriol

Es reurbanitzen els paviments de les voreres i la calçada possibilitant que la circulació dels vianants sigui més confortable, també es renova l’enllumenat públic. D’altra banda s’incorpora nou arbrat amb una configuració més vertical per tal d’evitar amb la mesura de lo possible que les branques afectin als balcons dels edificis. Es dota al carrer Sant Germà de nous embornals.

Finalització: gener 2011

Horta - Guinardó

Rehabilitació del equipament Mas Guinardó

El Mas Guinardó es rehabilita i amplia permetent incrementar i diversificar les activitats que s’hi poden dur a terme i augmentar el nombre d’entitats que podran usar l’edifici. El nou casal disposa de: Sala d’actes ( 200 persones), Sala polivalent (100 persones), Sales de tallers, reunions, despatxos i magatzems per a les entitats. S’inclouen dotze pistes de bitlles al jardins de Frederica Montseny, amb caseta-vestidor.

Finalització: gener 2011