Filtra Torna al llistat principal

Ciutat Vella

Millora de les voreres de la via Laietana, entre el c. Manresa i la pl. de l’Àngel

Aquesta actuació té per objecte, d’una banda, arranjar els trams de vorera que tenen el paviment deteriorat i millorar els encaminaments i els guals i d’altra banda, reordenar els entroncaments de la vorera amb alguns carrers perpendiculars. L’obra s’inicia pel tram del carrer de Manresa. Aquests treballs inclouen l’entroncament de la via Laietana amb els carrers de Manresa, Princesa i la plaça de l’Àngel.

Finalització: març 2020

Ciutat Vella

Reforma interior dels locals per acollir un equipament municipal

Al carrer de Sant Oleguer, 5-7 i 9-11. L’adequació de la planta baixa d’aquests locals al carrer de Sant Oleguer, per tal d’acollir diferents espais d’entitats. Es fa la redistribució de l’espai interior, per tal de dotar-lo dels serveis i elements necessaris pel correcte funcionament dels equipaments.

Finalització: gener 2020

Ciutat Vella

Millora de la rambla del Raval, pl. de Vázquez Montalbán i pl. de Salvador Seguí

L’actuació té per objecte fer unes intervencions puntuals a la rambla del Raval, la plaça de Vázquez Montalbán i la plaça de Salvador Seguí, per potenciar els usos veïnals i sobretot, afavorir la connexió entre els tres espais per als vianants. Aquesta actuació suposa, bàsicament, la generació de nous espais de joc i d’estada, la configuració de nous recorreguts de vianants, la creació de nous parterres i la reordenació dels existents, i la plantació de nou arbrat. També es renova l’enllumenat i es col·loca nou mobiliari urbà.

Finalització: novembre 2019

Ciutat Vella

Reforma de la planta baixa de l’edifici al carrer de la Reina Amàlia, 38

Es fan treballs d’adequació de la planta baixa de l’edifici del carrer de la Reina Amàlia, 38, per tal d’acollir l’Ateneu Enciclopèdic Popular. Les obres consisteixen en la redistribució de l’espai interior, per tal de dotar-lo dels serveis i elements necessaris pel correcte funcionament de l’equipament.