Filtra Torna al llistat principal

Ciutat Vella

Transformació de la Via Laietana entre la pl. d’Urquinaona i la pl. d’Antoni Maura

L’oobjecte és convertir la Via Laietana en un espai que prioritza els vianants i la mobilitat sostenible. Amb la reforma: S’amplien les voreres per afavorir el passeig, amb nous espais d’estada amb vegetació i arbrat. Es reubiquen i amplien els passos de vianants per afavorir la connexió amb els eixos transversals. Es guanya un carril bici segregat en sentit muntanya i compartit bus-bici en sentit mar El transport públic manté el carrils en ambdós sentits i es millora la ubicació de parades. També es reurbanitza el carrer de Jonqueres.

Ciutat Vella

Rehabilitació de la Casa Padellàs i l’edifici Llibreteria per a la renovació de la seu del Museu d’Història de Barcelona (MUHBA)

S’actua al conjunt de la casa Padellàs i l’edifici de la Llibreteria, una vegada finalitzats els treballs previs a la casa de Padellàs, al c. del Veguer, 4. Aquesta actuació consisteix en els treballs d’obra i instal·lacions necessàries per tal de renovar el conjunt del Museu d’Història (MUHBA) com a Casa de la Història de Barcelona.

Ciutat Vella

Cobriment amb lluerna del pati de la Casa Padellàs

Les obres consisteixen en la incorporació d’una cúpula de vidre, que té com a objectiu millorar i donar un ús més intensiu a l’espai del pati interior de la casa de Padellàs, actual seu del Museu d’Història (MUHBA), al carrer del Veguer, 4. Es tracta del cobriment del pati central (anomenat pati del rellotge), que és el punt d’accés al museu, per tal d’afavorir la circulació i els usos dins el MUHBA. La lluerna està formada per vidres inclinats orientats a quatre vessants amb la finalitat de recollir l’aigüa cap a la seva base perimetral.

Finalització: desembre 2021