Filtra Torna al llistat principal

Ciutat Vella

Rehabilitació de les façanes dels patis del Museu Picasso

L’actuació té per objecte restaurar les façanes dels patis dels diferents palaus que configuren el conjunt del Museu Picasso. Els treballs que es duen a terme consisteixen en la neteja, reparació i restauració de les façanes dels patis principals del Palau Berenguer d’Aguilar, Palau Baró de Castellet, Palau Meca i Palau Finestres. També es restauren els elements escultòrics, els balcons i les baranes, entre d’altres. D’altra banda, es milloren les instal·lacions existents ubicades a les façanes dels patis i el sistema de recollida d’aigües.

Ciutat Vella

Construcció d’un nou equipament al carrer dels Mestres Casals i Martorell

Es construeix un nou equipament al carrer dels Mestres Casals i Martorell, 2-16, que acull un Casal de Gent Gran i una residència temporal per a persones adultes en risc d’exclusió social. El nou edifici està format per dos volums superposats i consta de planta baixa i quatre plantes pis, amb una superfície total construïda d’aproximadament 1.775 m². El doble equipament té accessos diferenciats però, internament, els edificis estan connectats per poder compartir espais com ara el menjador.

Ciutat Vella

Millora de l’entorn de l’Escola Pia Sant Antoni

L’actuació té per objectiu implementar una millora dels seus accessos i espais immediats, augmentar els espais de trobada i incrementar la seguretat viària. La proposta consisteix en ampliar la vorera davant de l’escola, amb un sistema de mòduls que inclouran jardineres. D’aquesta manera es guanya l’espai ocupat actualment pel carril de serveis de la calçada. També es pinta la vorera existent al davant del centre escolar. La superfície d’actuació és de 975m².

Finalització: febrer 2021

Ciutat Vella

Nou itinerari per a vianants a la plaça Josep M. Folch i Torres

L’actuació té per objecte afavorir la circulació en diagonal per part dels usuaris de la plaça i evitar que aquesta circulació malmeti la vegetació d’alguns parterres. Un cop la plaça ha entrat en funcionament, l’ús intens per part dels ciutadans ha provocat la creació espontània d’un camí en diagonal, des del nou punt verd i […]

Finalització: gener 2021

Ciutat Vella

Reurbanització del carrer de l’Est i del passatge de Gutenberg

L’actuació té per objecte millorar l’accessibilitat d’aquests carrers i donar prioritat al vianant. L’actuació consisteix bàsicament en la renovació del paviment amb la implantació de plataforma única, el soterrament de les línies de serveis aèries, la col·locació de nou enllumenat amb tecnologia led i la renovació de la xarxa de clavegueram. També s’hi col·loca mobiliari urbà, bústies de recollida de residus, s’hi planta arbrat i parterres amb vegetació.

Finalització: desembre 2020