Filtra Torna al llistat principal

Ciutat Vella

Rehabilitació de les façanes exteriors Museu Picasso

L’actuació té per objecte restaurar les façanes exteriors dels diferents palaus que configuren el conjunt del Museu Picasso, al carrer de Montcada, una vegada finalitzades les actuacions a les façanes dels patis. Els treballs consisteixen en la neteja, reparació i restauració de les façanes dels palaus Berenguer d’Aguilar i Meca i les cases Baró de Castellet, Mauri i Finestres. També es restauren els elements escultòrics i les baranes, entre d’altres.

Ciutat Vella

Reforma de la Rambla – tram entre el pg. de Colom i el c. del Portal de Santa Madrona

Amb aquesta actuació es transformen poc més de 23.000 m² en un passeig més verd i confortable, i es renova la trobada entre aquest eix, l’av. de les Drassanes i Colom. Un dels elements principals de l’actuació és la renovació del paviment utilitzant materials més sostenibles com la pedra natural, granit o pòrfir, que unifiquen l’espai de façana a façana. La nova Rambla guanya espai per als vianants i es creen noves zones d’estada sota els arbres del traçat. A més, s’hi incorpora arbrat, mobiliari urbà i nou enllumenat.

Ciutat Vella

Restauració de l’Hivernacle de la Ciutadella

L’actuació té com a objecte la restauració interior i exterior de l’Hivernacle i resoldre les patologies estructurals existents. L’actuació consisteix en executar els treballs de rehabilitació necessaris, al paviment, tancaments, coberta, façanes, etc. de l’edifici, i així deixar-lo enllestit per a l’ús d’hivernacle. Així mateix, es dota l’edifici d’un sistema de ventilació monitoritzat i humidificadors.

Ciutat VellaEixample

Millora de la cruïlla del carrer de Balmes amb Pelai

L’objecte és millorar l’espai i els recorreguts dels vianants. Es duu a terme l’ampliació de la vorera de la cruïlla del c. Pelai amb el c. Balmes (costat muntanya, banda Llobregat), que permet la incorporació d’un nou pas de vianants que dona continuïtat al carrer Pelai en sentit longitudinal. A part de l’eixamplament de les voreres del costat muntanya, també es fa el desplaçament i ampliació dels passos de vianants del carrer de Pelai, l’adequació de la semaforització, la reordenació de carrils de circulació, etc.

Finalització: juliol 2022

Ciutat Vella

Rehabilitació de la Casa Padellàs i l’edifici Llibreteria per a la renovació de la seu del Museu d’Història de Barcelona (MUHBA)

S’actua al conjunt de la casa Padellàs i l’edifici de la Llibreteria, una vegada finalitzats els treballs previs a la casa de Padellàs, al c. del Veguer, 4. Aquesta actuació consisteix en els treballs d’obra i instal·lacions necessàries per tal de renovar el conjunt del Museu d’Història (MUHBA) com a Casa de la Història de Barcelona.