Filtra Torna al llistat principal

Ciutat Vella

Millora de les voreres de la via Laietana, entre el c. Manresa i la pl. de l’Àngel

Aquesta actuació té per objecte, d’una banda, arranjar els trams de vorera que tenen el paviment deteriorat i millorar els encaminaments i els guals i d’altra banda, reordenar els entroncaments de la vorera amb alguns carrers perpendiculars. L’obra s’inicia pel tram del carrer de Manresa. Aquests treballs inclouen l’entroncament de la via Laietana amb els carrers de Manresa, Princesa i la plaça de l’Àngel.

Finalització: març 2020

Ciutat Vella

Reforma interior dels locals per acollir un equipament municipal

Al carrer de Sant Oleguer, 5-7 i 9-11. L’adequació de la planta baixa d’aquests locals al carrer de Sant Oleguer, per tal d’acollir diferents espais d’entitats. Es fa la redistribució de l’espai interior, per tal de dotar-lo dels serveis i elements necessaris pel correcte funcionament dels equipaments.

Finalització: gener 2020

Ciutat Vella

Millora de la rambla del Raval, pl. de Vázquez Montalbán i pl. de Salvador Seguí

L’actuació té per objecte fer unes intervencions puntuals a la rambla del Raval, la plaça de Vázquez Montalbán i la plaça de Salvador Seguí, per potenciar els usos veïnals i sobretot, afavorir la connexió entre els tres espais per als vianants. Aquesta actuació suposa, bàsicament, la generació de nous espais de joc i d’estada, la configuració de nous recorreguts de vianants, la creació de nous parterres i la reordenació dels existents, i la plantació de nou arbrat. També es renova l’enllumenat i es col·loca nou mobiliari urbà.

Finalització: novembre 2019

Ciutat Vella

Reurbanització dels carrers de Cermeño i dels Pinzón

Tram del carrer de Cermeño entre els carrers de La Maquinista i Ginebra. Tram del carrer dels Pinzón entre els carrers del Doctor Aiguader i Balboa. L’actuació té per objecte millorar la mobilitat i l’accessibilitat d’aquests trams. Consisteix bàsicament, en fer les adaptacions necessàries per tal de modificar el traçat de la calçada i la vorera per millorar la circulació rodada i el funcionament de les zones de càrrega i descàrrega en aquest àmbit de la Barceloneta.

Finalització: juny 2019

Ciutat Vella

Millora del clavegueram al passeig de Pujades

S’actua al passeig de Pujades, entre el carrer del Comerç i el passeig de Lluís Companys. L’actuació consisteix bàsicament en la renovació de la xarxa de clavegueram i del sistema de recollida d’aigua i la connexió amb els diferents col·lectors. També es farà la reposició dels diferents paviments afectats per l’execució de les rases, associades a la implantació d’elements del clavegueram.

Finalització: juny 2019

Ciutat Vella

Millora del clavegueram a l’avinguda Francesc Cambó

S’actua a l’avinguda de Francesc Cambó, entre els carrers de Freixures i Giralt el Pellisser. L’actuació consisteix bàsicament en la renovació de la xarxa de clavegueram i del sistema de recollida d’aigua i la connexió amb els diferents col·lectors. També es farà la reposició dels diferents paviments afectats per l’execució de les rases, associades a la implantació d’elements del clavegueram.

Finalització: juny 2019