Filtra Torna al llistat principal

Ciutat Vella

Rehabilitació del Museu Martorell

L’actuació consisteix en la rehabilitació exterior i interior del Museu Martorell, al Parc de la Ciutadella.

Finalització: juliol 2023

Ciutat Vella

Rehabilitació de la Casa Padellàs i l’edifici Llibreteria per a la renovació de la seu del Museu d’Història de Barcelona (MUHBA)

S’actua al conjunt de la casa Padellàs i l’edifici de la Llibreteria, una vegada finalitzats els treballs previs a la casa de Padellàs, al c. del Veguer, 4. Aquesta actuació consisteix en els treballs d’obra i instal·lacions necessàries per tal de renovar el conjunt del Museu d’Història (MUHBA) com a Casa de la Història de Barcelona.

Finalització: maig 2023

Ciutat Vella

Reforma de l’edifici de la plaça de la Llana, 23

Es fa la rehabilitació de l’edifici amb l’objectiu de reformar-lo i adaptar-lo, per tal d’ubicar-hi serveis d’acolliment residencial i de suport. L’actuació consisteix en executar els treballs necessaris per la consolidació estructural de l’edifici i la redistribució dels espais, mantenint la volumetria original i respectant els elements històrics de l’edifici.

Finalització: abril 2023

Ciutat Vella

Rehabilitació de les façanes exteriors Museu Picasso

L’actuació té per objecte restaurar les façanes exteriors dels diferents palaus que configuren el conjunt del Museu Picasso, al carrer de Montcada, una vegada finalitzades les actuacions a les façanes dels patis. Els treballs consisteixen en la neteja, reparació i restauració de les façanes dels palaus Berenguer d’Aguilar i Meca i les cases Baró de Castellet, Mauri i Finestres. També es restauren els elements escultòrics i les baranes, entre d’altres.

Finalització: març 2023

Ciutat Vella

Reforma de la Rambla – tram entre el pg. de Colom i el c. del Portal de Santa Madrona

Amb aquesta actuació es transformen poc més de 23.000 m² en un passeig més verd i confortable, i es renova la trobada entre aquest eix, l’av. de les Drassanes i Colom. Un dels elements principals de l’actuació és la renovació del paviment utilitzant materials més sostenibles com la pedra natural, granit o pòrfir, que unifiquen l’espai de façana a façana. La nova Rambla guanya espai per als vianants i es creen noves zones d’estada sota els arbres del traçat. A més, s’hi incorpora arbrat, mobiliari urbà i nou enllumenat.