Filtra Torna al llistat principal

Ciutat Vella

Nou itinerari per a vianants a la plaça Josep M. Folch i Torres

L’actuació té per objecte afavorir la circulació en diagonal per part dels usuaris de la plaça i evitar que aquesta circulació malmeti la vegetació d’alguns parterres. Un cop la plaça ha entrat en funcionament, l’ús intens per part dels ciutadans ha provocat la creació espontània d’un camí en diagonal, des del nou punt verd i […]

Finalització: gener 2021

Ciutat Vella

Reurbanització del carrer de l’Est i del passatge de Gutenberg

L’actuació té per objecte millorar l’accessibilitat d’aquests carrers i donar prioritat al vianant. L’actuació consisteix bàsicament en la renovació del paviment amb la implantació de plataforma única, el soterrament de les línies de serveis aèries, la col·locació de nou enllumenat amb tecnologia led i la renovació de la xarxa de clavegueram. També s’hi col·loca mobiliari urbà, bústies de recollida de residus, s’hi planta arbrat i parterres amb vegetació.

Finalització: desembre 2020

Ciutat Vella

Reurbanització carrers Cervelló, Montserrat i Guàrdia

Aquesta actuació té per objecte millorar l’accessibilitat d’aquests carrers i donar prioritat al vianant. L’actuació consisteix bàsicament en la renovació de la xarxa de clavegueram i del paviment i la col·locació de nou enllumenat amb tecnologia led. També s’hi col·loca mobiliari urbà i bústies de recollida de residus.

Finalització: desembre 2020

Ciutat Vella

Reurbanització del carrer de la Reina Amàlia (davant la plaça Josep M. Folch i Torres)

L’actuació té per objecte integrar, aquest tram del carrer de la Reina Amàlia, a la plaça Josep M. Folch i Torres. L’actuació consisteix bàsicament en la renovació del paviment, la retirada dels pilons existents i la col·locació d’uns cubs de granit per tal de protegir l’itinerari dels vianants.

Finalització: novembre 2020

Ciutat Vella

Reurbanització de la plaça de Sant Miquel

Aquesta actuació té per objecte redissenyar aquesta plaça i convertir-la en un gran espai de lleure per afavorir els usos veïnals i de ciutat jugable. Aquesta actuació suposa, bàsicament, la generació de nous espais de joc i d’estada a l’aire lliure, la configuració de nous recorreguts de vianants i la creació de nous parterres amb vegetació i arbrat. També es renova l’enllumenat, la xarxa de clavegueram i es col·loca nou mobiliari urbà.

Finalització: novembre 2020

Ciutat Vella

Reforma de la planta baixa de l’edifici al carrer de la Reina Amàlia, 38

Es fan treballs d’adequació de la planta baixa de l’edifici del carrer de la Reina Amàlia, 38, per tal d’acollir l’Ateneu Enciclopèdic Popular. Les obres consisteixen en la redistribució de l’espai interior, per tal de dotar-lo dels serveis i elements necessaris pel correcte funcionament de l’equipament.

Finalització: agost 2020